Niedziela, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 990
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Absolutorium dla burmistrza Strzegomia

Sobota, 3 czerwca 2017, 7:46
Aktualizacja: 10:49
Autor: red
Strzegom: Absolutorium dla burmistrza Strzegomia
Fot. UM Strzegom
18 radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu zagłosowało za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Strzegomia z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. – To był bardzo dobry rok dla strzegomskiego samorządu – podkreślali radni.

Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium było najważniejszym punktem środowej sesji. Przed głosowaniem radnych głos zabrał burmistrz Strzegom Zbigniew Suchyta, który odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie przypomniał najważniejsze inwestycje, które zrealizowano w 2016 r.: m. in. modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowę i remonty dróg w całej gminie i budowę małej pływalni Delfinek.

- Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę ok. 15,4 mln zł, co stanowi 15,51 % wydatków gminy ogółem. Wiele środków przeznaczyliśmy na szeroko pojętą opiekę społeczną, oświatę, funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, dla Policji, seniorów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - wyjaśniał burmistrz. - Wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji maleje i na dzień kończący rok budżetowy 2016 wynosiła 35,76 mln zł - dodał Zbigniew Suchyta.

Budżet w ciągu ubiegłego roku wielokrotnie ewoluował. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji i zmianami innych dochodów oraz wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonania budżetu. Zbigniew Suchyta podkreślił, że nasza gmina przeszła w ostatnich latach dużą metamorfozę, ale wiele spraw wymaga jeszcze nakładów finansowych.
- Jest bardzo duża potrzeba wykonania wielu dróg i budowy mieszkań. Tego chcą przede wszystkim ludzie - stwierdził.

Na koniec swojego przemówienia włodarz naszej gminy podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych (w tym dyrektorom placówek oświatowych), prezesom spółek, dyrektorom samorządowych instytucji kultury i sołtysom, dzięki którym udało się zrealizować ubiegłoroczny budżet.

Kolejnymi punktami sesji były: wystąpienie radnego Władysława Halczuka, który odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium oraz dyskusja radnych nt. budżetu.
- 2016 to bardzo dobry rok budżetowy - niskie zadłużenie (35,63%), liczne inwestycje w infrastrukturę drogową (ul. Kościuszki, Promenada, Ofiar Katynia itp.), sportową (zakończenie modernizacji OSiR-u, budowa "Delfinka"), edukacyjną (środki przeznaczone na budowę nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym i termomodernizację szkół) , wysokie nakłady na pomoc społeczną. Nasza gmina zmienia się i pięknieje. Dziękuję burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie za bardzo dobry klimat współpracy oraz radnym za merytoryczną pracę na rzecz naszej gminy. Spotykamy się na licznych komisjach, dyskutujemy i spieramy się, ale na sesjach mamy już wypracowane stanowisko. Nie uczestniczymy w sporach politycznych, ponieważ wolimy się skupić na tym, co dla nas najważniejsze - naszej Małej Ojczyźnie - zaznaczył w swoim przemówieniu Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu. - Chylę głowę przed tymi, dzięki którym nasza gmina się rozwija. Bycie mieszkańcem tej gminy jest wielkim zaszczytem - mówił z kolei radny Andrzej Szczepanik, podkreślając, że jest to w ogromnej mierze zasługa burmistrza. W podobnym tonie wypowiedzieli się radni: Roman Asynger i Stanisława Górska. Dodajmy, że pozytywną opinię nt. sprawozdania finansowego za 2016 r. przedstawił radny Janusz Flaman, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Tę cześć sesji zakończyło podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

BUDŻET 2016

dochody: 100 359 887,30
wydatki: 99 455 901,00
nadwyżka budżetowa: 903 986,30
wielkość zadłużenia: 35 760 650,39

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group