Poniedziałek, 30 stycznia
Imieniny: Macieja, Martyny
Czytających: 722
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Absolutorium jednogłośnie udzielone

Czwartek, 16 czerwca 2016, 13:52
Autor: red
Dobromierz: Absolutorium jednogłośnie udzielone
Fot. UG Dobromierz
W świetlicy wiejskiej w Borowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Dobromierz.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Dobromierz z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

Wójt Jerzy Ulbin w swoim wystąpieniu zaznaczył, że planowanie dochodów oraz ich realizacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wykonanie zadań ujętych w budżecie. Realnie zaplanowane dochody i ich wykonanie na odpowiednim poziomie gwarantuje realizowanie wydatków w kwotach przyjętych w uchwale budżetowej. Wójt podkreślił, że nie ma budżetu idealnego, lecz skutecznie należy realizować zamierzone cele tak, aby precyzyjnie wykonać plan.

Gmina Dobromierz uzyskała w 2015 roku dochody w wysokości ponad 19 mln 198 tys. zł, co stanowi 99% realizacji planu, a wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 18 mln 975 tys. zł, co stanowi 98% realizacji planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 223.199,65 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 15.946,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2015 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, uzyskane dochody zawsze miały odzwierciedlenie w planie, a w niektórych przypadkach wykonanie przewyższało te wartości. Realizacja budżetu w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej. Z zaplanowanych w roku 2015 zadań inwestycyjnych zrealizowano m.in. remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roztoka-Borów o długości 1,6 km na kwotę ponad 720 tys. zł, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dobromierzu i w Gniewkowie na kwotę 540 tys. zł, remont i modernizację świetlic wiejskich w Gniewkowie i w Czernicy na kwotę ponad 800 tys. zł, przebudowę pokryć dachowych budynków komunalnych, modernizację pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy, w tym Sali Ślubów, a także szereg zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę blisko 230 tys. zł.

Doceniając wkład pracy w realizację budżetu w 2015 r. wójt Jerzy Ulbin podziękował: Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, mieszkańcom i firmom współpracującym.

Radni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Jerzemu Ulbinowi. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze, a udzielone absolutorium jest wyrazem ostatecznej, pozytywnej oceny jego działalności.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych, zmian w budżecie gminy, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobromierz na lata 2016-2020, nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do zasobu Gminy Dobromierz działki gruntu oznaczonej jako działka nr 35/7 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie wsi Szymanów, a także w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group