Wtorek, 16 kwietnia
Imieniny: Cecylii, Julii
Czytających: 1377
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Aktywny rok Rady Gminy

Sobota, 30 grudnia 2023, 7:00
Aktualizacja: 12:01
Autor: red
Gmina Świdnica: Aktywny rok Rady Gminy
Fot. Gmina Świdnica
Na ostatniej tym roku kalendarzowym sesji Rady Gminy Świdnica radni przyjęli 8 uchwał. Łącznie w 2023 r. gminni radni odbyli 17 posiedzeń, w tym 5 w trybie sesji nadzwyczajnych, na których podjęto 187 uchwał. Komisja Budżetu i Finansów odbyła 24 posiedzenia. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa–19, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki–16, Komisja Rewizyjna–12, Komisja Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska–19, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji–7.

W dzisiejszym porządku obrad XC sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli m.in. uchwały:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026;

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Świdnica na lata 2024-2028:

w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Żarów (w skrócie: Projekt PPEK-I)”.

Do zadań własnych gminy należy obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Ich realizacja prowadzona jest w formie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Gminy. Program będzie obowiązywał na lata 2024-2028. Gminnym Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w gminie Świdnica na lata 2024-2028 stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania przemocy domowej. Zostały w nim zawarte podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy domowej, regulacji prawnych, realizatorów, adresatów programu, zakładanych efektów.

Projekt „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Żarów (w skrócie: Projekt PPEK-I) będzie realizowany w partnerstwie z wyspecjalizowanym w projektach unijnych stowarzyszeniem inżyniersko-projektowym Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, które będzie pełnić rolę Lidera projektu. Gmina Świdnica będzie partnerem projektu. Projekt dotyczy inwestycji w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych komunalnych oraz indywidualnych, a także magazynów energii na terenie gminy Świdnica, w celu zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem z

Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT, schemat 9.6.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla naborów niekonkurencyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027). Udział finansowy i organizacyjny, termin realizacji projektu oraz zakres rzeczowy Lidera i Partnera określi umowa partnerska na rzecz realizacji projektu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group