Wtorek, 26 października
Imieniny: Damiana, Lucjana
Czytających: 960
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Budżet gminy Świdnica na 2016 rok przyjęty

Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 7:24
Aktualizacja: 22:32
Autor: opr.red.
Świdnica: Budżet gminy Świdnica na 2016 rok przyjęty
Fot. użyczone
62 291 743,33 zł po stronie dochodów, 65 079 970,33 zł po stronie wydatków, w tym 18 117 851,22 zł stanowić będą wydatki majątkowe. Deficyt gminy do planowanych dochodów szacuje się na poziomie 4,5 %, co daje kwotę 2 788 227 zł. – to budżet gminy Świdnica na 2016 rok, przyjęty jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Świdnica VII kadencji.

We wtorek, 29 grudnia, radni gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Opinia komisji budżetu i finansów do projektu uchwały jest pozytywna. Pragnę dodać, że wielkości budżetowe zostały przedstawione w sposób realny. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami: kredytami i obligacjami. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji na 2016 rok są zgodne ze strategią gminy Świdnica i jednocześnie przyczynią się do dalszego rozwoju gminy. Mamy nadzieję, iż planowany budżet na rok przyszły będzie zrealizowany w 100% czego pani wójt, kierownictwu i oczywiście nam wszystkim życzymy – mówił Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Świdnica.

- To już drugi rok kiedy do przestawionego przeze mnie projektu budżetu gminy, komisję nie wniosły uwag. Będzie to budżet trudny, jeżeli chodzi o realizację, ale zarazem ambitnym, ale jesteśmy po to aby takie budżety realizować. Mam nadzieję, ze wszystkie te programy o których mowa była w uchwale budżetowej zostaną uruchomione i że będziemy mogli zrealizować ten budżet w tych zadaniach jakie sobie założyliśmy. Są też i nowe zadanie, z którymi pewnie będziemy musieli się zmierzyć, tj. oświata i opieka społeczna. Oprócz tych zadań inwestycyjnych, o których wiemy, to właśnie oświata jest jeszcze tą niewiadomą, która z pewnością pochłonie z naszego budżetu w 2016 i 2017 roku środki na infrastrukturę i zmianę siedzib naszych szkół, ze względu na nową podstawę programową. Mam nadzieję, że w naszej gminie odbędzie się to bezboleśnie i wdrożenie nowego programu nie pochłonie dużych wydatków inwestycyjnych. Druga sprawa to opieka społeczna i zadania z nią związane, których przybywa z każdym rokiem. Jednak w ślad za tym bardzo często nie idą dodatkowe środki. Stąd też będziemy musieli je opierać na naszym budżecie, ale to też są zadania do wykonania w 2016 r. Życzmy sobie nawzajem realizacji budżetu w 100%, szczególnie tych programów gdzie będziemy aplikować o środki, gdzie będziemy chcieli realizować nowe zadania po to, żeby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej – mówiła na chwilę przed głosowaniem wójt gminy Teresa Mazurek.

Najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, sportową, oświatową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektu sportowego (krytej pływalni), budowę sali gimnastycznej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Mieszkańcy 33 sołectw w ramach posiadanego funduszu sołeckiego będą mogli wykorzystać 590 292,33 zł. Na modernizację oświetlenia zaplanowanych zostało 334 312,66, przebudowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Boleścin – Krzczonów 770 tys. zł, budowę i modernizację dróg i chodników w gminie 521,7 tys zł. Najwięcej środków finansowych pochłoną wydatki na gminną oświatę 26 689 626,00 zł oraz pomoc społeczną 7 023 432,00 zł.- dodaje wójt gminy Teresa Mazurek.

W 2016 roku wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 117 851,22 zł, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 600 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 790 750 zł. W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 10 600 000 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Ø „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 500 000 zł, w tym 318 150 zł z UE,

Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie ” – 2 000 000 zł, w tym 1 575 000 zł z UE,

Ø „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” – 1 500 000 zł, w tym 1 272 600 zł z UE,

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 – 2020

a) Priorytet 2.1 Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ø „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 500 000 zł, w tym 400 000 zł z UE,

b) Priorytet 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych

Ø „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” – 600 000 zł, w tym: 425 000 zł z UE,

c) Priorytet 2.6 Poprawa poziomu infrastruktury edukacji

Ø „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 5 000 000 zł, w tym: 2 500 000 zł z UE i 1 650 000 zł z Budżetu Państwa (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

d) Priorytet 2.9 Poprawa stanu infrastruktury środowiska

Ø projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków” – 500 000 zł, w tym 300 000 zł z UE,

Deficyt budżetu ustala się w wysokości 2 788 227 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000 zł oraz z zaciągnięcia kredytów w kwocie 288 227 zł.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group