Poniedziałek, 24 stycznia
Imieniny: Franciszka, Rafała
Czytających: 651
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Budżet, inwestycje, plany

Piątek, 27 czerwca 2014, 11:07
Aktualizacja: 11:08
Autor: red.
Strzegom: Budżet, inwestycje, plany
Fot. UM Strzegom
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok, Strzegomskiego Centrum Kultury za rok 2013, sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2013 r." oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok zapełniły porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dn. 25 czerwca 2014 r.

W toku obrad podjęto wiele uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy i regulujące pracę rady. Jedną z najważniejszych, było podjęcie uchwały dot. zmiany w budżecie na rok 2014, będących konsekwencją licznych inwestycji, realizowanych przez gminę. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o łączną kwotę 714 193 zł, w tym z tytułu pozyskanych dotacji celowych. Po stronie wydatków nastąpiły przesunięcia między paragrafami. Podjęto także decyzję o przeniesieniu i zabezpieczeniu pomnika „XV rocznicy powstania LWP” w związku z przebudową ul. Armii Krajowej i Wesołej oraz przeniesienie pomnika „Granitowe Serce Polski” z rynku na rondo przy drodze krajowej. o dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 88 286 421,21 zł
Planowane wydatki - 91 515 582,21 zł
Planowany deficyt - 3 229 161 zł
Planowane przychody - 8 885 906 zł
Planowane rozchody - 5 656 745 zł

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom na lata 2014-2023 wynikają ze zmniejszenia lub zwiększenia limitu wydatków na realizowane obecnie inwestycje. W roku 2014 zmniejszeniu uległy wydatki na: remont świetlicy wiejskiej w Olszanach wraz z przebudową części pomieszczeń na kotłownię, wykonaniem instalacji C.O. i wymianą instalacji elektrycznej o kwotę 153 298,00 zł; remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy” - o kwotę 59 083,00 zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w zadaniach: „Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku” - o kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, odgromowych oraz nowego ogrodzenia; „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu – projekt” zwiększony został limit wydatków w roku 2014 o kwotę 37 730,75 zł oraz w zadaniu pn. „Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu – Etap II” - o kwotę 132 943,01 zł ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wniosek mieszkańców Goczałkowa do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Goczałków. Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzegom. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Strzegom przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Powyższą opłatę obniżono o 50 % dla rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz za drugie i kolejne dziecko. Całkowicie zwolniono z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji przez Ryszarda Nabiałka z dnia 3 czerwca 2014 r. z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rada odwołała go z pełnienia tej funkcji, a na Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska powołała Bogusławę Skórę, której przewodniczący Rady Miejskiej życzył powodzenia i sukcesów.

(Grażyna Kuczer)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group