Czwartek, 20 stycznia
Imieniny: Fabiana, Sebastiana
Czytających: 585
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Budżet z nadwyżką

Niedziela, 22 marca 2015, 9:51
Autor: red.
Strzegom: Budżet z nadwyżką
Fot. UM Strzegom
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2015 rok, zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2015–2024 oraz inne ważne dla funkcjonowania gminy uchwały podjęto 19 marca na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Większa dyscyplina, bezpieczeństwo i porządek na dworcu PKS
Rada Miejska wprowadziła zmiany do regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Strzegomiu przy ul. Dworcowej oraz przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie gminy. Te działania poprawią dyscyplinę przewoźników i usprawnią obsługę podróżnych oraz ich bezpieczeństwo podczas dokonywanych odpraw. Uchwała zabrania postoju pojazdów na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów, jednak nie dłużej niż 5 minut.

Nowe tereny inwestycyjne i fotowoltanika
Zaproponowana zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom jest związana z dużym zainteresowaniem lokalizacji na terenie gminy Strzegom instalacji fotowoltaicznej, tzn. instalacji zamieniających energię słoneczną na energię elektryczną. Z uwagi na fakt, iż w trakcie procedury planistycznej, która miała miejsce w latach 2009-2012 zmierzającej do uchwalenia obowiązującego Studium nie wpłynęły wnioski o wyznaczenie lokalizacji takich zamierzeń inwestycyjnych zaszła więc konieczność przystąpienia do zmiany Studium. Obowiązek wyznaczenia w Studium obszarów, na których będą zlokalizowane urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW i ich strefy ochronne wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199). Zmiana będzie dotyczyła także wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę, co warunkują planowane zamierzenia inwestycyjne.

Odmowa dla wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Rada Miejska odmownie ustosunkowała się do uwzględnienia złożonego przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. we Wrocławiu oraz GEOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 63/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko. Uchwała została podjęta zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. - Nasze działania są zgodne z wolą mieszkańców Jaroszowa i Ruska, którzy nie chcą więcej na swoim terenie żadnych instalacji śmieciowych. Tylko zmianą planu zagospodarowania przestrzennego można tę inwestycję zatrzymać – komentuje Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. Przyjęte w miejscowym planie rozwiązania są zgodne z przepisami prawa, a gmina posiada tzw. władztwo planistyczne i w oparciu o przepisy prawa może ingerować w prawo własności. Ponadto społeczeństwo lokalne wnosiło stanowczy sprzeciw wobec prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, innej niż odzysk ziemi z substancji ropopochodnych. Dodajmy, że w kwietniu 2014 r. właściciel zbył udział w prawie własności nieruchomości na rzecz innego podmiotu, posiadając wiedzę i informację o zmianie miejscowego planu i tym samym ograniczeniu funkcji terenu i ograniczeniu możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, o czym świadczy zapis w akcie notarialnym.

Program opieki nad zwierzętami zatwierdzony
Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2015 roku, który zgodnie z ustawą określa się rokrocznie do 31 marca. Program rozwiązuje problem bezdomności i niekontrolowanego wzrostu populacji bezdomnych zwierząt oraz reguluje sprawy związane z opieką i dokarmianiem kotów wolno żyjących. Wskazuje także gospodarstwa rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz placówkę weterynaryjną, która zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Budżet z nadwyżką
Rada Miejska dokonała zmian w budżecie gminy, które wynikały z planowanych inwestycji. Przesunięto kwotę 300 tys. zł z rezerwy na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego, tj. 290 tys. zł na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 8 984 zł na mobilne biuro plenerowe zawodów terenowych. Pozostała kwota 1 016 zł została przesunięta na zwiększenie wydatków zadaszenia trybuny dolnej płyty boiska OSiR. Na wykonanie tej inwestycji przesunięto także kwotę 28 984 z rezerwy ogólnej. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan wydatków na zadaniu zadaszenia trybuny o 30 tys. zł. Zaplanowano także zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 tys. zł na przebudowę oświetlenia drogowego przy drodze 374 na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej. Budżet nadal jest z nadwyżką. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi ponad 1,7 mln zł.

Janina Gołębiak, długoletni pracownik Biura Rady przechodzi na emeryturę
Na zakończenie sesji władze gminy złożyły podziękowania pani Janinie Gołębiak, pełniącej przez 24 lata funkcję inspektora ds. obsługi rady. - Pani Janina była pracownikiem o gołębim sercu - zawsze życzliwa i przyjazna. Dziękujemy jej za lata pracy w Biurze Rady. Współpraca z Panią Janiną była wielką przyjemnością - powiedział Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu. - Okres tych 24 lat to czas wspólnej pracy i współpracy, rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków. Razem podejmowałyśmy trudne wyzwania sześciu kadencji, pracowałyśmy z czterema burmistrzami i siedmioma przewodniczącymi rady. Każda nowa kadencja to nowe wyzwania, nowi radni i stale zmieniające się przepisy. Razem podołałyśmy wszystkim obowiązkom. Czas wspólnej pracy spowodował nawiązanie przyjacielskich relacji na płaszczyźnie zawodowej i osobistej, które nie zostaną zapomniane - komentuje Józefa Piotrowska, kierownik Biura Rady. Wśród życzeń, skierowanych do pani Janiny, dominowały życzenia zdrowia, realizacji marzeń i dalszego zaangażowania w pracy społecznej na rzecz gminy Strzegom.

(Grażyna Kuczer)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group