Poniedziałek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 894
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Coraz więcej korzystających z rehabilitacji leczniczej ZUS

Czwartek, 22 listopada 2012, 12:45
Aktualizacja: 12:46
Autor: red.
Region: Coraz więcej korzystających z rehabilitacji leczniczej ZUS
Fot. archiwum
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Celem programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Liczba osób kierowanych na rehabilitację przez Oddział ZUS w Wałbrzychu każdego roku systematycznie wzrasta. W roku 2011 były to 2883 osoby. O 164 osoby więcej niż rok wcześniej i o 234 osoby więcej niż w roku 2009.

Do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji
Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:
1) zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
2) uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy,
3) pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą
Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie takie lekarz orzecznik ZUS może wydać:
1) na wniosek lekarza prowadzącego leczenie,
2) podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
3) przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
4) podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.
Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie
o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Formy i profile rehabilitacji
Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:
w systemie stacjonarnym
1) narządy ruchu, w tym w ramach programu pilotażowego we wczesnych stanach pourazowych,
2) układ krążenia,
3) układ oddechowy,
4) schorzenia psychosomatyczne,
5) schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego
Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii w ramach prewencji rentowej ZUS.
w systemie ambulatoryjnym
1) narząd ruchu,
2) układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji
Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania
i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania
i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej
Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia, które jest przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:
1) różne formy rehabilitacji fizycznej,
2) rehabilitację psychologiczną,
3) edukację zdrowotną.

Czas trwania rehabilitacji leczniczej
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne, wybranymi w drodze ogłoszonego przez Zakład konkursu ofert. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Zakładu.

(Katarzyna Serdeczna, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Wałbrzychu)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group