Debata radnych nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzegom (1/13)

Fot. użyczone
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group