Niedziela, 23 stycznia
Imieniny: Łukasza, Marii
Czytających: 661
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Dofinansowanie na zmianę ogrzewania

Wtorek, 2 kwietnia 2019, 11:22
Autor: red
Gmina Świdnica: Dofinansowanie na zmianę ogrzewania
Fot. Gmina Świdnica
Podczas VI sesji Rady Gminy Świdnica, radni przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Mając na względzie poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Świdnica, które wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu, Rada Gminy Świdnica postanowiła przyjąć do realizacji „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica”. Dofinansowanie wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych nie ekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Gminie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotacja będzie udzielana w wysokości do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, na zadanie, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

To nie koniec dobrych wiadomości związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowania na wymianę „starych pieców” 28 marca Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej).

Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej.

Celem projektu będzie pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców.

Wysokość dofinansowania dla Grantobiorców będzie kształtować się na poziomie do 70 % poniesionych przez nich wydatków kwalifikowalnych i wynosić będzie maksymalnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przypadku domu jednorodzinnego.

Udział finansowy Gminy Świdnica zostanie określony w Umowie partnerskiej, a środki na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy po pozytywnej decyzji IPAW o przyznaniu dofinansowania.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group