Poniedziałek, 25 października
Imieniny: Darii, Kingi
Czytających: 956
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Gmina ratuje zabytki

Wtorek, 27 listopada 2012, 15:30
Aktualizacja: 15:31
Autor: red.
Strzegom: Gmina ratuje zabytki
Fot. użyczone
Władze Strzegomia co roku przeznaczają środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Strzegom.

- Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, to także, a może przede wszystkim zabytki, które są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury. Dbanie o należyty stan i atrakcyjny wygląd naszych zabytków, aby nie były kojarzone tylko z obiektami o złym stanie technicznym, jest naszym obowiązkiem. Rewitalizacja poszczególnych obiektów, jak również całych zespołów zabudowy, jest szansą na ich uratowanie – mówi Wioletta Urban, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Dlatego koniecznym stało się więc stworzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013, w którym założono, że zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju gminy Strzegom i stanowią szansę jej promocji. - Miasto nigdy nie będzie atrakcyjne dla turysty, jeżeli jego zabytki będą zaniedbane, niewłaściwie promowane czy eksponowane. A zatem urok miasta to zadbane zabytki – twierdzi Wioletta Urban.

Z budżetu gminy Strzegom udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek znajduje się na terenie gminy Strzegom oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla gminy Strzegom.

- Dotacja może być udzielona każdemu, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i złoży wniosek do burmistrza Strzegomia. Wniosek o dofinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych może złożyć każdy z uprawnionych podmiotów, a grono beneficjentów jest szerokie. W praktyce jednak najczęściej wnioski składają przedstawiciele obiektów sakralnych, mniejsze zainteresowanie jest ze strony pozostałych osób, które są uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy – wyjaśnia Wioletta Urban.

Priorytetem w przyznawaniu środków są prace zabezpieczające i remontowe przy obiektach o złym stanie technicznym. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Strzegomiu na wniosek burmistrza Strzegomia w uchwale, która określa nazwę podmiotu, który otrzyma dotację, cel na który będzie przyznana dotacja, kwotę przyznanej dotacji w roku budżetowym.

Warto dodać, że obecnie trwają prace związanie z przygotowaniem nowej uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom w roku 2013.

Zgodnie z uchwałą nr 34/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom, z budżetu gminy Strzegom na rok 2012 udzielono dotacji celowej dla:
- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu na remont północnej i wschodniej elewacji budynku plebanii Rzymskokatolickiej, w wysokości 60.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary, Gniewków 6, 58- 173 Roztoka na malowanie kościoła p.w. Podwyższonego Krzyża Świętego w Kostrzy w wysokości 25.289,17 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Olszanach, Olszany 44 58-150 Strzegom na remont wnętrza kościoła ( malowanie ścian i sklepień) w wysokości 19.522,75 zł,
- Fundacji św. Jadwigi w Morawie k/ Strzegomia, 58-120 Jaroszów na wymianę pokrycia dachowego budynku pałacowego w Morawie w wysokości - 30.000,00 zł. Łączna kwota przyznanych na ten cel dotacji w roku 2012 wynosi 134.811,92 zł.
Prace konserwatorskie i remontowe przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, a ich zakończenie przewiduje się na koniec listopada 2012 r.

Dzięki środkom z dotacji gminy Strzegom, udało się wyremontować elewację plebanii Parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group