Wtorek, 7 grudnia
Imieniny: Ambrożego, Marcina
Czytających: 904
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Gmina Świdnica ma strategię rozwoju na lata 2014–2020

Czwartek, 30 października 2014, 14:42
Aktualizacja: 14:50
Autor: red.
Gmina Świdnica: Gmina Świdnica ma strategię rozwoju na lata 2014–2020
Fot. użyczone
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica VI kadencji została podjęta uchwała dot. Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2014–2020. O
strategii rozmawiali również sołtysi gminy, podczas kolejnej w tym roku narady sołtysów.

Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej.Strategia określa priorytety rozwoju , które wdrażane przez władze samorządowe, partnerów gospodarczych i społecznych powinny doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów.

- Ze względu na postanowienia zawarte w ustawie o zasadach prowadzenie polityki rozwoju okres obowiązywania Strategii Gminy Świdnica wyznaczono na lata 2014 –2020 zgodnie z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju i okresem wdrażania Polityki Spójności Unii Europejskiej Dzięki temu Strategia będzie spójna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 – mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunku działań, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie problemów oraz wzmacnianie potencjałów gminy Świdnica w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Kluczową role w procesie realizacji strategii odegrają jednostki organizacyjne Gminy Świdnica. Jednak dla skutecznego wdrażania celów Strategii niezbędne będzie zaangażowanie w ten proces partnerów
społeczno–gospodarczych takich jak organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników, przedsiębiorców, lokalnych działaczy i społeczników. Strategia będzie również wyznacznikiem dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zewnętrznych środków pomocowych.

- Strategią będziemy się posługiwać przez cały okres programowania. W 2014 roku naszą uwagę koncentrowaliśmy nad przygotowaniem dokumentacji i projektów, tak aby z chwilą pojawienia się funduszy unijnych móc po nie sięgać. Dokonując analizy danych zawartych w tym dokumencie można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat w gminie Świdnica przybyło 1211 nowych mieszkańców. Jest to w dużej mierze efekt dobrych decyzji podjętych jeszcze w 2002 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świdnica i sukcesywne wdrażanych ich w życie. Spowodowało to napływ nowych mieszkańców, będących w wieku produkcyjnym, co będzie gwarantowało rozwój – dodaje Teresa Mazurek.

Nowa strategia gminy oscyluje wokół 3 celów strategicznych:
1. Poprawę stanu infrastruktury społecznej, technicznej i środowiskowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
2. Dywersyfikację i specjalizację gospodarczą oparta na endogenicznym potencjale gminy.
3. Wzrost poziomu życia mieszkańców oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i oddolnej aktywności

*DŁUGOTERMINOWA WIZJA ROZWOJU*
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, wykorzystujący atuty położenia i zakorzeniony w lokalnej tradycji gospodarczej, oparty na
współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej społeczności

(UG Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group