Środa, 19 stycznia
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Czytających: 579
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Gminne obchody święta Niepodległości za nami

Poniedziałek, 12 listopada 2018, 17:24
Autor: red
Gmina Świdnica: Gminne obchody święta Niepodległości za nami
Fot. Gmina Świdnica
To już dobra, gminna tradycja, że w czas Narodowego Święta Niepodległości wręczane są najważniejsze tytuły, przyznawane przez Radę Gminy Świdnica. W tym roku decyzją kapituły tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica uhonorowani zostali: Adela Seweryn, Aniela Wrona, Janina Somala, Roman Mika, Piotr Dubiel

Na 2 dni przed 100 rocznicą odzyskania niepodległości, w auli I LO władze gminy Świdnica wraz z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi świętowały 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

W programie artystycznym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wspominali te wszystkie pokolenia Polaków, które najpierw wałczyły o odzyskanie niepodległości, a później w trudzie i znoju budowały tę piękną niepodległość, którą dziś możemy się cieszyć, z której możemy być dumni.
- Chylimy czoła przed tymi, którym to wszystko zawdzięczamy. Bo My Polacy, myślę, że wiemy, jak mało który naród, jak ważna i cenna jest wolność i niepodległość. Bo niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Dlatego cieszmy się i radujmy z tego faktu. Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań i działań które odbywały się w naszych placówkach oświatowych, świetlicach i sołectwach na terenie gminy Świnica. Zostano zasadzonych Stąd też dzisiaj pragniemy wręczyć nagrody w dębów na konkursie plastycznym i literackim leci niepodległości, uszyto 1918 biało-czerwonych flag, odbyły się liczne konkursy literackie i plastyczne, a nasza utalentowana młodzież nagrała 7 już płytę, która nawiązuje do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i do 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Jestem z Was dumna. Cieszę się, że to właśnie młodzież naszej gminy podjęła się organizacji tegorocznych obchodów i zdała ten egzamin na 6 z plusem – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości wręczono dyplomy i statuetki dla 5 zasłużonych mieszkańców gminy Świdnica. Tytuł ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA przyznawany jest mieszkańcom gminy Świdnica, od 16 lat. Po raz pierwszy w 2002 r. tym zaszczytnym wyróżnieniem Rada Gminy Świdnica uhonorowała Cecylię Pączek, długoletnią sołtys sołectwa Boleścin. Na przestrzeni 15 lat w tym gronie jest już 90 mieszkanców naszej gminy Śwdnica.

W tym roku z rąk wójt gminy Teresy Mazurek i przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Reginy Adamskiej – tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica otrzymali:

Adela Seweryn – mieszkanka Bystrzycy Górnej od 1981 r. Swoją aktywność społeczną rozpoczęła od pracy w Radzie Sołeckiej Bystrzycy Górnej w 2007 r. Kolejne lata wzbogaciła działaniami w Klubie Seniora, w Zespole Pieśni i Tańca „Bystrzyca”, w Stowarzyszeniu „Trzy Sosny”. Zawsze otwarta na pomysły i działania służące społeczności lokalnej, inicjatorka wielu pomysłów i rozwiązań w organizacjach społecznych. Na szczególną uwagę zasługują zdolności kulinarne pani Adeli, które widoczne są na festynach, imprezach środowiskowych i gminnych. Jest autorką wielu przepisów kulinarnych, które chętnie przekazuje oraz prezentuje potrawy na jarmarkach i festynach gminnych. Swoją aktywnością i zaangażowaniem społecznym potrafi zachęcić innych do współdziałania i poszukiwania nowych rozwiązań. Cieszy się uznaniem i zaufaniem w środowisku. Pani Adela Seweryn dla o estetykę, bezpieczeństwo rozwój sołectwa i gminy, podejmując różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności. Aktywność, życzliwość dla innych zaangażowanie w środowisku zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Aniela Wrona, od 1946 r. zamieszkuje w Boleścinie i jest nastraszą mieszkanką tego sołectwa. Po osiedleniu się na terenach Dolnego Śląska wraz z mężem prowadziła własne gospodarstwo rolne, a następnie pracowała w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Jedność, skąd przeszła na emeryturę. Była jedną z założycielek Koła Gospodyń Wiejskich i pełniła w nim funkcję przewodniczącej. Aktywnie uczestniczyła w życiu sołectwa, podejmując wiele działań na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców, szczególnie kobiet, m.in. z inicjatywy pani Anieli został zakupiony magiel elektryczny, który służy do dziś.Chęć pracy z ludźmi, zaangażowanie i pasje pani Anieli zachęcały mieszkanki Boleścina i okolic do wspólnych działań w podtrzymywaniu kultury i tradycji ludowej oraz budowania lokalnej tożsamości. Pani Aniela Wrona była autorką wieńców dożynkowych, które wielokrotnie były nagradzane za oryginalne i tradycyjne sploty. Jej aktywność ma pozytywny wymiar w środowisku i zachęca innych do pracy. Cieszy się uznaniem i zaufaniem mieszkańców. Jest osobą godną naśladowania. Za działalność społeczną w KGW oraz Spółdzielni Mleczarskiej otrzymała liczne dyplomy i wyróżnienia. Jest odznaczoną odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa, nadaną przez Ministra Rolnictwa. Zaangażowanie Pani Anieli Wrony oraz jej praca i aktywność w Sołectwie Boleścin i gminie zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Janina Somala – mieszkanka Lubachowa od 1974 r., wcześniej Bystrzycy Dolnej. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia kulturalnego w gminie Świdnica. W latach 70 członkini istniejącego wówczas KGW w Lubachowie, gdzie dała się poznać jako osoba służącą radą i pomocą młodszym koleżankom , chęcią współpracy z innymi organizacjami działającymi w sołectwie. W latach 1998-2001 oraz od roku 2011 do chwili obecnej należy do Rady Sołeckiej sołectwa Lubachów. Jest aktywną działaczką Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej, pracując w jego zarządzie oraz członkiem Rady Parafialnej w Parafii Bystrzyca Górna. Pani Janina jest współorganizatorką wielu imprez i uroczystości środowiskowych. Dba o estetykę, bezpieczeństwo i rozwój swojego sołectwa, rozwiązuje z efektem potrzeby społeczne w swoim środowisku. Cieszy się zaufaniem mieszkańców, a jej chęć działania na rzecz rozwoju sołectwa i gminy, aktywność w środowisku przynoszą pozytywne efekty oraz zachęcają innych do współdziałania. Całokształt działań, aktywność i zaangażowanie Pani Janiny Somala zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Roman Mika-mieszkaniec Opoczki od 1969 r., wcześniej Grodziszcza, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, wychowawca wielu pokoleń. Do dziś wspominany przez dzieci, młodzież i rodziców za organizację imprez szkolnych i środowiskowych, o charterze edukacyjnym i kulturowym. Przez całą karierę pedagogiczną wskazywał wartości i ideały, uwrażliwiał młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, pokazywał niezwykłość świata. Kształtował u uczniów otwartość na sprawy ludzkie i gzowość pomocy drugiemu. Zapamiętany został jako nauczyciel rzetelny, odpowiedzialny i twórczy. Szkoła była dla niego drugim domem. Uważał, że najważniejsze w niej to postęp na miarę swoich możliwości, ale także zrozumienie i serdeczność. Pan Roman Mika należy do Klubu Miłośników i Tradycji Wiejskich w Lutomi Dolnej, którego jest współzałożycielem. Od 10 lat niezwykle zaangażowany z rozwój Klubu i jego działań w środowisku. Jest organizatorem festynów, uroczystość, imprez środowiskowych i gminnych. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie stoiska promującego tradycje kulturę na targach wielkanocnych, dożynkach wiejskich i gminnych. Swoim zaangażowaniem aktywną pracą zachęca do działań dzieci, młodzież i seniorów. Współpracuje ze szkołą podstawową, radami sołeckimi sąsiednich sołectw, klubami seniorów. Jest autorem spotkań organizowanych przy udziale Klubu Miłośników i Tradycji Wiejskich z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, ale też wieczorów z poezją, piosenką, humorem, które cieszą się uznaniem lokalnej społeczności i władz gminy. Jest wierny zasadzie „Tyle wart jesteś jako człowiek, ile drugiemu dasz bezinteresownie od siebie”. Zaangażowanie Pana Romana Miki, jego praca w środowisku, aktywność w sołectwie i gminie zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Piotr Dubiel – mieszkaniec Boleścina od 2005 r., a w latach 1999 -2017 r. dyrektor Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym. Obecnie jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Od początku pracy na terenie gminy nie ograniczał swojej aktywności do pracy zawodowej. Był zaangażowany w wiele prac społecznych i charytatywnych. W okresie pracy pana Piotra Dubiela Gimnazjum w Witoszowie Dolnym przeżywało okres swojej świetności. Placówka była liderem nie tylko w gminnej czy powiatowej oświacie, ale uczniowie osiągali sukcesy na arenie krajowej czy międzynarodowej. Przez cały czas swojej pracy pan Piotr Dubiel cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią wśród nauczycieli uczniów i ich rodziców. Zawsze uśmiechnięty i otwarty w kontaktach międzyludzkich, dysponował czasem dla wszystkich, wysłuchując informacji o problemach i z niezwykłym taktem je rozwiązując. Obowiązki dyrektora, nauczyciela i pedagoga, lubianego i szanowanego przez uczniów, nauczycieli czy mieszkańców gminy łączył z licznymi pracami społecznymi. Za wybitną działalność zawodową i społeczną został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem św. Stanisława i wieloma innymi odznaczeniami. Pan Piotr jest emocjonalnie związany z gminą, na terenie której mieszka i którą uważa za swoje miejsce na ziemi. Pan Piotr Dubiel przygotował doskonałą kadrę nauczycielską, dzięki które mury Gimnazjum opuścili znakomici absolwenci, którzy rozsławiają i będą rozsławiać naszą gminę Świdnica. Kontynuując pracę nauczyciela dalej przekazuje uczniom wartości i idee, którym powinni służyć dla dobra wszystkich. Aktywnie współpracuje z radami sołeckimi sąsiadujących sołectw z Witoszowem Dolnym, strażakami, seniorami, sportowcami, kołami gospodyń wiejskich. Jest współorganizatorem festynów, imprez i uroczystości środowiskowych. Swoimi działaniami promuje gminę Świdnica. Całokształt działań pana Piotra Dubiela, jego aktywność i zaangażowania zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Prezes Koła Związku Sybiraków Ziemi Świdnickiej Zygmunt Zelek uhonorował osoby, które szczególnie wspierają działalność związku, wręczając Medal 90 90-lecia Związku Sybiraków. W gronie osób które zostały już odznaczone tym zaszczytnym wyróżnieniem jest pani Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica, a w podczas gminnych obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości Medal otrzymali:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Pani Regina Adamska
Zastępca wójta gminy Świdnica Zbigniew Kanicki
Sekretarz Gminy Świdnica Jadwiga Generowicz
Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Zwieńczeniem gminnych uroczystości był występ Mażoretek z Pszenna pod kierunkiem Anny Trzeciak i koncert Rozśpiewanych Dzieciaków z Gminy Świdnica pod kierunkiem Tadeusza Szarwaryna, Dariusza Jarosa i Anny Lutz przy współpracy z Lidią Bakalarczyk.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group