Środa, 20 października
Imieniny: Ireny, Kleopatry
Czytających: 971
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Jednogłośne absolutorium

Piątek, 30 maja 2014, 15:14
Aktualizacja: 15:16
Autor: red.
Gmina Świdnica: Jednogłośne absolutorium
Fot. użyczone
Po raz dwunasty wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek otrzymała absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Radni uznali, że budżet w 2013 roku był racjonalny i gospodarny.

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie udzielania absolutorium przedstawiła skarbnik Anna Szymkiewicz, a sprawozdania z prac kontrolnych przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Roman Bogusławski. Dyskusji nie było. Nikt przeciw, żadnego głosu wstrzymującego się.

- To 11, absolutorium z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 12 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta. Podobnie jak w latach poprzednich przyjęte jednogłośnie. Jednomyślna decyzja radnych jest dla mnie zastrzykiem do dalszego działania. Dziękuję za konstruktywną współpracę. Dla mnie to też zobowiązanie do tego, aby kolejny budżet w tym roku był wykonany w taki sposób, żeby uzyskał akceptację Rady Gminy – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., Skład Orzekający stwierdził, że plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet gminy za 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.945.319,43zł przy planowanym deficycie 3.282.332 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody w wysokości 51.111.186,65 zł zrealizowano w kwocie 47.073.788,31 zł. co stanowi 92,10% planu, z tego dochody bieżące 44.865.969,75 zł, dochody majątkowe 2.207.818,56 zł. Planowane wydatki w wysokości 54.393.518,65 zrealizowano w kwocie 49.019.107,74, co stanowi 90,12% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 80,01%, a ich dział w wydatkach ogółem 16,84%. Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) stanowiło 48,09% wykonanych dochodów roku budżetowego”– czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 r.

- Na uwagę zasługuje fakt, że w strukturze uzyskanych dochodów, dochody własne stanowią 53%, co daje kwotę 24.997.948,50 zł, oznacza to, że w połowie wydatki pokrywamy z naszych dochodów. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. W 2013 r. ponad 8,25 mln zł. przeznaczono na inwestycje. Zrealizowano również projekty w ramach PROW na kwotę 732 tys. zł., a środki wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 497 tys. zł. na fundusz sołecki (tzw. fundusz obywatelski) pozwoliły na upiększenie wsi oraz organizację licznych imprez kulturalnych na terenie gminy. W ubiegłym roku realizowano również tzw. projekty miękkie tj. „Maślaczki”, „Na własne konto”, „Przedszkolaki” czy zadania w ramach działalności socjalnej pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny” – mówiła wójt gminy.

W gminie Świdnica przybywa także mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 4 lat ich liczba zwiększyła się o pół tysiąca. Obecnie gmina liczy 16535 osób.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group