Niedziela, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 922
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Jednomyślny budżet – piętnastu radnych na tak

Piątek, 20 grudnia 2013, 16:33
Aktualizacja: 16:34
Autor: red.
Gmina Świdnica: Jednomyślny budżet – piętnastu radnych na tak
Fot. użyczone
52 444 588 zł po stronie dochodów i 54 246 370 zł po stronie wydatków. Tyle wyniesie przyszłoroczny budżet gminy Świdnica, który 20 grudnia, jednomyślnie zatwierdziła Rada Gminy Świdnica.

- Po raz pierwszy, od 11 lat przychodzi mi zajmować stanowisko, bez stanowiska, bowiem jest to pierwszy z budżetów, co do których żadna z komisji nie wniosła poprawek. Dlatego dziękuję radnym za współpracę i za okazane zaufanie. Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech radość świąt trwa w naszych sercach przez kolejny okres, aż do następnej nocy betlejemskiej. A w Nowym 2014 Roku życzę sukcesów tym osobistych i zawodowych i tego co jest najważniejsze, zdrowia - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek na chwilę przed głosowaniem podczas obrad LII sesji Rady Gminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem 15 radnych jednomyślnie zagłosowało nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 52 444 588 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5 084 710 zł, dochody bieżące w wysokości 47 359 878 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 w 2014 roku szacuje się wzrost dochodów o 2 764 520,78 zł, tj. o 5,6%. Zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na inwestycje gminne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ mają zwiększone wpływy z podatku PIT, podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2014 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się 100% wzrost dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu gminy na 2014 r. kwota wydatków wynosi 54 246 370 zł i jest o 2,4% wyższa od przewidywanego wykonania za 2013 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 032 436 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 213 934 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 3,44 %, co daje kwotę 1 801 782 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł oraz z zaciągnięcia kredytów w kwocie 301 782 zł. W 2014 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 213 934 zł co stanowi 18,8% planowanych wydatków budżetu gminy.

Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego, PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, oraz przy współudziale środków z budżetu państwa, budżetu województwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

(UG Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group