Niedziela, 16 czerwca
Imieniny: Anety, Justyny
Czytających: 1341
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Jednomyślny budżet w gminie

Sobota, 18 grudnia 2021, 11:37
Aktualizacja: 11:38
Autor: red
Gmina Świdnica: Jednomyślny budżet w gminie
Fot. Gmina Świdnica
17 grudnia radni Rady Gminy Świdnica jednomyślnie przyjęli budżet gminy na 2022 rok. Za jego przyjęciem zagłosowało 11 radnych.

Jak w przyszłorocznych budżecie gminy kształtować się będą dochody?

Dochody planuje się w wysokości 100 134 566,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące 86 519 330,41 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 70 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 70 000 zł,
2) dochody majątkowe 13 615 236 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 909 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 909 500 zł.
Ile wydamy z przyszłorocznego budżetu?

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 104 509 566,41 zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 82 995 770,41 zł oraz wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 21 513 796,00 zł.

Deficyt budżetu ustala się w wysokości 4 375 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie w zakresie wydatków majątkowych planuje przeznaczyć się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, drogową, turystyczną, mieszkaniową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalnie ścieków, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej

Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować się przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, funduszu strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Dopłat BGK. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Wydatki na oświatę w 2022 r. planowane są na poziomie 34 929 754 zł. i stanowią 33,4% wydatków ogółem w budżecie gminy. W tym do szkół podstawowych 23 383 100,00 zł. tj. o 4,7 mln więcej niż w 2021 r. ze względu na większe nakłady w infrastrukturę oświatową. Kwotę 6 mln zł. planuje się przeznaczyć na zadania pn. Przebudowa SP w Bystrzycy Górnej – II etap 100 000,00 zł., „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu – 5 000 000,00 zł (w tym 4 250 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) i Modernizacja boiska w Pszennie 800 000,00 zł. (w tym 680 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład)

O dotacje na budowę przydomowych oczyszczalnie ścieków będą 2022 roku mogli ubiegać się mieszkańcy takich miejscowości jak Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f. Łącznie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 120 tys. zł.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 400 tys. zł. na inwestycję pn. „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”. Środki te stanowić będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na modernizację oświetlenia w gminie oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów Sulisławice wydanych zostanie 542 tys. zł. ( w tym 50 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki na pomoc społeczną planowane są na poziomie 4 031 628 zł, w tym 981 000 zł stanowić będą środki na sfinansowanie pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 12,5% niż w bieżącym roku. Warto podkreślić, że środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy. O 56,8% w porównaniu z rokiem bieżącym zmniejszą się wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Wszystko za sprawą przejęcia i realizacji w/w świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak to było obecnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Po raz pierwszy w projekcie budżetu na 2022 r. nie ma dochodów z rządowego Programu Rodzina 500+. W przypadku naszej gminy to jest 18 mln zł. mniej w budżecie. Automatycznie miało to wpływ na wskaźniki, niemniej jednak przy omawianiu dochodów i wydatków z tymi wskaźnikami sobie poradziliśmy. Budżet gminy Świdnica na 2022 rok jest budżetem inwestycyjny na pewno. Będą to inwestycje kubaturowe i sieciowe jeśli chodzi o kanalizację. Natomiast po raz pierwszy od lat nie jesteśmy w stanie ostatecznie oszacować wydatków na energię i gaz z uwagi na obecne zmiany. Stąd też od nowego roku będziemy bardzo ostrożnie gospodarowali środkami w zakresie wydatków bieżących po to aby zapewnić płynność finansową gminy i płynność w wydatkach bieżących. Często słyszymy od naszych kolegów i koleżanek samorządowców i czytamy w czasopismach branżowych tj. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, że gminy mają pieniądze na inwestycje, a nie mają pieniędzy na wydatki bieżące Z pewnością rok 2023 będzie łatwiejszy, bo będziemy wiedzieli jak planować takie wydatki, rok 2022 jest w pewnym sensie pewną niewiadomą. Bardzo dziękuję Radzie Gminy za przychylność i jednomyślność podczas głosowania. Chcę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań żeby zadania które sobie założyliśmy zostały zrealizowane, szczególnie zadania inwestycyjne, przy jednoczesnym pilnowaniu wydatków bieżących – mówiła podczas sesji budżetowej wójt gminy Teresa Mazurek.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group