Niedziela, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 970
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj: Marcowa waloryzacja świadczeń

Piątek, 14 marca 2014, 9:24
Aktualizacja: 9:25
Autor: red.
Kraj: Marcowa waloryzacja świadczeń
Fot. archiwum
Od 1 marca 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury, renty i inne świadczenia w nowej, zwaloryzowanej wysokości. W tym roku świadczenia wzrosną o 1,6 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?
Rocznej waloryzacji podlegają świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład, czyli: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty szkoleniowe), renty rodzinne, renty socjalne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne, dodatki do emerytur i rent.

Zasady waloryzacji świadczeń
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia/dodatku - w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. - przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 101,6 proc.
Jest on obliczany na podstawie dwóch wskaźników. Pierwszy z nich to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli wzrost cen towarów, które najczęściej kupują emeryci. Drugi to 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżek wynagrodzeń pracujących Polaków.

Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2014 r. wzrasta także kwota bazowa, która wynosi teraz 3191,93 zł. Na jej podstawie obliczane są emerytury i renty przyznawane według dotychczasowych zasad na wniosek:
- zgłoszony po 28 lutego 2014 r. lub
- zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2014 r.
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2014 r.:
 emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 844,45 zł
 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 648,13 zł
 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1013,34 zł
 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 777,76 zł.
Zwaloryzowana emerytura lub renta wraz z dodatkami wypłacana jest w terminach, w których poszczególni emeryci odbierają świadczenia.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group