Niedziela, 21 kwietnia
Imieniny: Bartosza, Feliksa
Czytających: 1326
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Nie podjęli uchwały

Sobota, 23 lipca 2022, 7:13
Aktualizacja: 12:14
Autor: red
Świebodzice: Nie podjęli uchwały
Fot. UM Świebodzice
Na wtorek, 19 lipca, na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świebodzicach została zwołana sesja absolutoryjna.

Po stwierdzeniu kworum i rozpoczęciu obrad Przewodnicząca odczytała swoje wystąpienie dotyczące uchwalania budżetu Gminy Świebodzice na rok 2022, prezentujące jak w jej opinii przebiegała procedura. Następnie udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Pawłowi Ozdze, prosząc o przedstawienie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. W odpowiedzi Burmistrz poinformował radnych Rady Miejskiej i Mieszkańców o przyznanych ostatnio Gminie Świebodzice środkach zewnętrznych na realizację ważnych inwestycji na łączną kwotę blisko 25 milionów złotych. Składają się na nie:

9 970 250 000 zł (95% dofinansowania) – „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, ul. Siennej, ul. Droga Węglowa, ul. Kasztanowej, ul. Kopernika;
4 655 000 zł (95% dofinansowania) – „Budowa łącznika do Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”;
2 450 000 zł (98% dofinansowania) – „Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” (dzięki tak wysokiemu dofinansowaniu wkład własny Gminy na inwestycje wyniesie zaledwie 50 000 zł);
4 500 000 zł (90% dofinansowania) „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania”;
4 150 000 zł (50% wnioskowanej kwoty, szacowana wartość zadania wynosi 8 300 000 zł) „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego”.
Burmistrz podziękował wszystkim pracownikom za wzorowo przygotowane wnioski oraz każdemu, kto przyczynił się do pozyskania tak wysokich środków zewnętrznych, które pozwolą na kontynuację dużych inwestycji w naszym mieście.

Następnie zwrócił się do osób obecnych na sali oraz Mieszkańców oglądających transmisję, że jest to sesja absolutoryjna, dlatego należy przypomnieć, jak w tej kadencji wygląda procedowanie tej kwestii. W 2020 r. podczas posiedzenia, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury, Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra oraz Przewodniczący Klubów Opozycyjnych już na samym początku obrad odczytali wystąpienia informujące o nieudzieleniu absolutorium. W roku 2021 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra ani zastępujący ją w czasie urlopu Wiceprzewodniczący Tomasz Czekaj nie zwołali sesji w obowiązującym terminie ustawowym. Sesja absolutoryjna odbyła się dopiero w sierpniu, a zarówno Wojewoda Dolnośląski, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyli się uchybień w pracach Rady Miejskiej. Ponadto podjęta podczas sesji uchwała została zaopiniowana negatywnie przez RIO. Z uwagi na fakt, że również w tym roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kwadrans, złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, można było przewidzieć, jak będą przebiegać obrady i jaki będzie wynik głosowania. Należy dodać, że ww. wniosek został zaopiniowany negatywnie przez organ nadzoru. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że działanie to jest bezpodstawne. Wśród zarzutów sformułowanych przez radnych Łukasza Kwadransa, Marka Gąsiora, Sebastiana Białego, Sławomira Łukawskiego i Adam Tobiasza pojawiło się m.in. wskazanie, że przesłanką do nieudzielenia absolutorium jest wg nich „rozbieżność między stanem planowanych dochodów na rok 2021 i zrealizowanych wydatków”. W odpowiedzi RIO wyjaśniło, że wykonanie budżetu zawsze odbiega w pewnym stopniu od uchwalonego planu dochodów i wydatków, dlatego nie jest to argument przemawiający za nieudzieleniem absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa podkreśla, że opinia Komisji Rewizyjnej nie wyjaśnia i nie wskazuje argumentów potwierdzających zarzuty kierowane w stronę organu wykonawczego. Przypomina również, że instytucji absolutorium nie można łączyć z inną oceną niż ocena działalności związanej bezpośrednio z wykonaniem budżetu, a także, że zarzuty do Burmistrza powinny dotyczyć wykonania budżetu (a nie planowania) i uwzględniać przyczyny subiektywne, obiektywne oraz być odpowiednio udokumentowane i sprecyzowane.

Burmistrz Paweł Ozga podkreślił, że radni opozycyjni mają większość w Radzie Miejskiej, dlatego zrobią to, co postanowią. Dodał, że Raport o stanie Gminy został złożony w terminie i była możliwość, aby się z nim zapoznać. Jego wypowiedzieć wielokrotnie przerywała Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ze względu na atmosferę na Sali oraz przebieg obrad na poprzednich sesjach Burmistrz Miasta poinformował, że zostawia radnych z kompletem dokumentów niezbędnych do procedowania i to im pozostawia decyzję dotyczącą udzielenia lub nie wotum zaufania i absolutorium. Następnie opuścił obrady.

Po przerwie zarządzonej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej radni wrócili do obrad. Przez niemal 2 godziny dyskutowano m.in. o Raporcie o stanie Gminy, jednak śledząc transmisję, można było usłyszeć, że większość argumentów nie dotyczy kwestii merytorycznych, a personalnie osoby lub zachowania Burmistrza Miasta. Finalnie w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice wotum zaufania 6 radnych było za, a 12 się wstrzymało. Glosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. zakończyło się wynikiem 7 głosów za, przy 12 wstrzymujących się.

Żaden z projektów nie uzyskał wymaganej prawem bezwzględnej większości głosów. Zgodnie z przepisami kończy to procedurę absolutoryjną.

Autor: Wydział PK

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group