Poniedziałek, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 986
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Podłącz się do kanalizacji

Środa, 25 marca 2020, 11:39
Aktualizacja: 12:41
Autor: red
Żarów: Podłącz się do kanalizacji
Fot. UM Żarów
Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje, że we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o. o. oraz Komisariatem Policji w Żarowie w 2020 roku na terenie gminy Żarów planowane są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wysłano w tej sprawie już pierwsze pisma, w których właściciele zostali poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku.

– Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Żarów zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i jest kierowane na Komisariat Policji w Żarowie. Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi (posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych) i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia – informuje Patrycja Sozańska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że jest możliwość otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Gmina Żarów udziela jednak bezzwrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 30% udokumentowanych i poniesionych kosztów (faktury lub rachunki) na ten cel, nie więcej niż 1.000,00 zł.

– Przez podłączenie należy rozumieć odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki od granicy działki lub od budynku do granicy posesji w przypadku braku studzienki na terenie posesji. Program nie obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do posesji oraz przepompowniami sieciowymi i przydomowymi. W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje (brak możliwości technicznych do podłączenia się do kanalizacji), nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarów oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki) – dopowiada Patrycja Sozańska z UM Żarów.

Informujemy również, że zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w tym przypadku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o. o.) może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Więcej szczegółów dotyczących dotacji, regulamin oraz wniosek znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://nowa.um.zarow.pl/ochrona-srodowiska-w-gminie/n,76918,dofinansowanie-kanalizacja.html oraz pod numerem telefonu 74 30 67 375.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group