Niedziela, 23 czerwca
Imieniny: Wandy, Zenona
Czytających: 1149
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Podwyżka za odpady

Niedziela, 30 maja 2021, 15:00
Autor: red
Świdnica: Podwyżka za odpady
Fot. UM Świdnica
Rośnie ilość opadów odbieranych od mieszkańców, a co za tym idzie koszty ich odbioru. W 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Świdnicy odebrano łącznie 24 648,91 ton odpadów komunalnych, natomiast w 2019 roku było to 22 311,96 ton odpadów.

Obserwuje się również znaczny wzrost zebranych odpadów w PSZOK w porównaniu do 2019 roku (2019 r. – 354,32 ton, w 2020 r. – 434,23 ton odpadów od mieszkańców). Samorządy muszą pokryć koszty ich wywozu i zagospodarowania środkami uzyskanymi od mieszkańców. Nie mogą dokładać do tego z innych wpływów budżetowych, na co uwagę zwracają Regionalne Izby Obrachunkowe. Świdnica, podobnie jak inne samorządy, zmuszona więc została do opracowania nowych stawek, które w formie uchwały zostały przedstawione radnym. Będzie ona procedowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 28 maja.

Dlaczego podwyżki?

Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu kosztów za ich odbiór, ale również z braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane z selektywnej zbiórki i pozyskiwane w instalacjach, a przede wszystkim z przerzucenia kosztów gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań i produktów w opakowaniach.

Istotny wpływ na podwyżki ma opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona 120 zł, w 2018 – 140 zł, w 2019 już 170 zł, a w tym roku wynosi aż 270 zł.

Ponadto wzrost cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty mają także ostatni wzrost płacy minimalnej, cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te przekładają się na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane.

Nowe stawki

Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie obowiązujących opłat, do której również została zmuszona Świdnica. I tak w projekcie uchwały zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 29 zł (dotychczas była to kwota 26 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 87 zł miesięcznie (dotychczas była to kwota 78 zł).

W projekcie uchwały ustalono także miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,34 zł (dotychczas – 2,95 zł);

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł (dotychczas – 5,91 zł);

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,39 zł (dotychczas – 11,82 zł);

4) pojemnik o pojemności 660l – w wysokości 36,83 zł (dotychczas – 32,50 zł);

5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,40 zł (dotychczas – 54,17 zł);

6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 390,72 zł (dotychczas – 344,71 zł);

7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 19,19 zł (dotychczas – 16,93 zł);

Podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
wynosić będzie:

pojemnik o pojemności 60 l – 10,02 zł (dotychczas - 8,85 zł);
pojemnik o pojemności 120 l – 20,07 zł (dotychczas - 17,73 zł);
pojemnik o pojemności 240 l – 40,17 zł (dotychczas - 35,46 zł);
pojemnik o pojemności 660 l - 110,49 zł (dotychczas - 97,50 zł);
pojemnik o pojemności 1100 l – 184,20 zł (dotychczas - 162,51 zł);
pojemnik o pojemności 7000 l – 1172,16 zł (dotychczas - 1034,13 zł);
worek o pojemności 120 l – 57,57 zł (dotychczas - 50,79 zł).

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą z systemu gospodarowania odpadami finansować innych zadań, bowiem ustawodawca wymienia elementy składowe, na które jest przeznaczana opłata. Finansowane są przede wszystkim takie koszty jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy zauważyć także, że gminy za pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK.

– Drastyczne podwyżki objęły w różnym stopniu prawie wszystkie samorządy w Polsce, które już wielokrotnie apelowały do polityków rządzącej partii o przemyślaną reformę przepisów o zagospodarowaniu odpadów i utrzymaniu czystości w gminie. Źle przygotowane zmiany w gospodarce odpadami, a w praktyce rozmontowanie całego systemu, spowodowały, że ich koszty muszą ponosić mieszkańcy. Obowiązująca ustawa zabrania samorządom pokrywania części kosztów utrzymania systemu wywozu odpadów – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Miasto Świdnica jest przed podwyżkami, a opłaty w gminach ościennych przedstawiają się następująco: Wałbrzych - 27 zł; Gmina Świdnica - 26 zł; Marcinowice – 30 zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Nowa Ruda – 32 zł; Bielawa - 27,00 zł; Żarów - 29 zł (zabudowa wielorodzinna) i 33 zł (zabudowa jednorodzinna); Jelenia Góra - 35,20 zł; Jaworzyna Śląska - 29 zł; Kłodzko -28 zł; Ząbkowice Śląskie -28 zł.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group