Niedziela, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 917
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Ponad 700 tys. zł na edukacyjne wsparcie

Sobota, 3 lutego 2018, 7:37
Aktualizacja: 11:41
Autor: red
Gmina Świdnica: Ponad 700 tys. zł na edukacyjne wsparcie
Fot. Gmina Świdnica
Ponad 716 tys. zł dofinansowania trafi do 409 uczniów oraz 56 nauczycieli z 3 gminnych placówek oświatowych w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica”. Jego realizacja rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego i trwać będzie do lipca 2019 r.

Celem głównym projektu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Świdnica: w Pszennie, Mokrzeszowie i Lutomi Dolnej. Ogółem w projekcie weźmie udział 409 uczniów oraz 56 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz TIK, a także niwelowania i wyrównywania braków oraz uzupełniania umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na przyszłym rynku pracy.

Projektem zostaną objęci:

uczniowie zdolni potrzebujący wsparcia w postaci dodatkowych zajęć rozwijających,
uczniowie wymagający wsparcia w postaci dodatkowych zajęć pomagających w nadrobieniu zaległości w stosunku do programu realizowanego w szkole,
uczniowie wymagający wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje / postawy kluczowe z punktu widzenia rynku pracy,
uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych,
nauczyciele potrzebujący szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w sprzęt TIK: laptopy, tablice multimedialne wraz z rzutnikami, tablety oraz różnorodne ciekawe pomoce dydaktyczne do zajęć zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano różne typy zajęć dostosowane do potrzeb uczniów:

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

a. Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC

b. Zajęcia umożliwiające uczniom zdolnym rozwiniecie predyspozycji i zainteresowań w formie kółek zainteresowań

Matematyka
Informatyka
Nauki przyrodnicze
Nauki matematyczno-przyrodnicze (elementy fizyki, chemii, geografii, biologii, matematyki)

2. ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE

Zajęcia adresowane do uczniów, którzy nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną w szkole.

Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Informatyka
Nauki przyrodnicze

3. ZAJĘCIA ZAPEWNIAJĄCE POZOSTAŁE WSPARCIE

a. Zajęcia związane z rynkiem pracy

trening postaw kluczowych na rynku pracy
zajęcia z przedsiębiorczości

b. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

terapia pedagogiczna
zajęcia logopedyczne
wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

c. Wyjazdy edukacyjne

Wycieczka do Humanitarium we Wrocławiu
Wycieczka Explora Park w Wałbrzychu

4. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

rewalidacja ucznia niepełnosprawnego
socjoterapia ucznia niepełnosprawnego

5. ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce
rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)
wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych
przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Działania projektu ukierunkowane są na:

zwiększenie samodzielności uczniów w nauce
poprawę ich wiedzy i umiejętności jej samodzielnego poszerzania
poprawę sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez częściowe złagodzenie dysfunkcji
poprawę efektywności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii
zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” (RPDS.10.02.04-02-0007/17), współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł. Kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł.

Okres realizacji: styczeń 2018 – lipiec 2019.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group