Piątek, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 542
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Pozytywnie o budżecie na sesji

Środa, 1 listopada 2017, 17:36
Aktualizacja: Czwartek, 2 listopada 2017, 10:38
Autor: red
Strzegom: Pozytywnie o budżecie na sesji
Fot. UM Strzegom
Podsumowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej były głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Radni podjęli na sesji wiele uchwał. Decyzją rady do grona Honorowych Obywateli Strzegomia dołączył Marian Wojciów.

Informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze przedstawił burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta. - Dochody budżetowe za 1. półrocze 2017 zrealizowane zostały w wysokości 54 505 010,29 zł, a wydatki 47 623 077,04 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 6 881 933,25 zł, przy planowanym deficycie 7 655 646 zł. Warto podkreślić, że w 1. półroczu nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania, przy spłacie kwoty 215 134,14 zł i planie rocznym w wysokości 5 224 851 zł. Wydatki inwestycyjne pierwszego półrocza wyniosły 1 536 442,99, co stanowi 6,12% planu, ale docelowo planowane inwestycje to kwota ponad 25 mln zł - zaznaczył burmistrz. Warto podkreślić, że pozytywną opinię nt. wykonania budżetu wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pozytywnie o budżecie wypowiedział się przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tomasz Marczak. - To kolejny rok ważnych inwestycji. Wystarczy wymienić te największe: remont ulicy Paderewskiego, Matejki i św. Jadwigi, przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, termomodernizacja gminnych szkół, rozpoczęcie inwestycji związanej z budową Publicznego Przedszkola nr 4, budowa Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Jaroszowa, budowa małej przedszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek". Gmina Strzegom zmienia się! - podkreślał przewodniczący.

Radni podjęli uchwałę dot. przekazania środków pieniężnych w wys. 4,5 tys. zł (dotacja celowa) Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego) tj. motopompy pływającej, wentylatora oddymiającego i agregatu prądotwórczego. OSP w Granicy pozyskała od MSWiA dofinansowanie w formie dotacji do zakupu w/w sprzętu pożarniczego w wysokości 10.506,00 zł. Koszt całkowity zadania stanowi kwotę 15.006,00 zł.

Podjęto również uchwałę ws. wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, które były spowodowane dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz uchwałę ws. zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, w wyniku których obiekty sportowe dotychczas administrowane przez OSiR zostały przekazane placówkom oświatowym poprzez ustanowienie trwałego zarządu.

Decyzją radnych, do grona Honorowych Obywateli Strzegomia dołączył Marian Wojciów - jeden z najstarszych rolników w gminie Strzegom i najstarszy członek Rady Sołeckiej sołectwa Strzegom. Marian Wojciów jest wielkim orędownikiem życia chrześcijańskiego, całe życie dążył do utrzymania na polskiej wsi gospodarstw rodzinnych. Jego pasją jest śpiew chóralny, jest muzykiem-amatorem. Wniosek w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia Marianowi Wojciów złożyli burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta i radny Zdzisław Kudyba.

Ponadto podjęto inne uchwały: ws. zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2017-18; ws. zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2017; zmieniającą uchwałę ws. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; ws. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zmieniającą uchwałę Nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ws. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 oraz uchylającą uchwałę Nr 67/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group