Wtorek, 7 grudnia
Imieniny: Ambrożego, Marcina
Czytających: 911
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Przebudują Aleję Niepodległości

Wtorek, 21 lipca 2020, 13:53
Autor: red
Świdnica: Przebudują Aleję Niepodległości
Fot. UM Świdnica
Aleja Niepodległości jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy, pozostającą pod zarządem województwa.

Jej przebudowa jest inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu mieszkańców. Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.

Ze względów logistycznych i finansowych zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim etapie pozostanie do zrealizowania fragment do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany zakładają nie tylko przebudowę jezdni, chodników i budowę ścieżki rowerowej, ale też uporządkowanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, wymianę całej infrastruktury technicznej drogi, przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowę doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu jest również zieleń uliczna, nawiązująca do uwarunkowań historycznych.

Szacowany koszt I etapu inwestycji to ok. 5 mln zł, z czego 70% środków pokrywa zarząd województwa, 30% – miasto Świdnica. Koszty kolejnych etapów zostaną określone po zakończeniu prac projektowych, które określą rozmiar przebudowy.

W 2017 roku sporządzona została koncepcja przebudowy alei Niepodległości, w ramach której sporządzono inwentaryzację zieleni, wykonano badania geologiczne, rozpoznano rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i terenowo-prawne, a także przyjęto warianty rozwiązań komunikacyjnych.

W kwietni 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Do połowy 2019 roku trwały uzgodnienia i prace związane ze wstępnym ustaleniem Planu Zagospodarowania Terenu (PZT). Wytyczne przekazane na początku projektantowi przez miasto były zmieniane w zakresie: zwiększenia miejsc postojowych, poszerzenia jezdni z 6 do 7 metrów - tego domagało się DSDiK). Były więc sporządzane kolejne koncepcje, uwzględniające przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery), wymagania zarządcy drogi (szerokość jezdni), oczekiwania mieszkańców (ilość miejsc postojowych) oraz przepisy szczegółowe, dotyczące m. in.: infrastruktury podziemnej (np. kable energetyczne rurociągi, itp. muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od innych sieci, korzeni drzew itp.), wymagań konserwatora zabytków.

Tego typu postępowanie jest długotrwałe, ale jest też normalną drogą dochodzenia do ostatecznego kształtu projektu. Termin wykonania dokumentacji projektowej jest bardzo trudny do określenia, ponieważ zależy on od wielu czynników, m. in.:

- od lokalizacji inwestycji - ta leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków, jako historyczny układ urbanistyczny, ale jednocześnie jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Świdnicy, dlatego ścierają się tutaj wątki historyczne z wymogami życia współczesnego,

- od zarządcy drogi – w tym wypadku zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a więc każde posunięcie musi być uzgadniane z instytucjami mu podległymi (DSDiK, Instytut Rozwoju Terytorialnego),
od ilości sieci podziemnych, itp.

Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) o pierwszą opinię miasto zwróciło się w grudniu 2018 roku i pierwsza opinia była pozytywna. Niestety po szczegółowym rozeznaniu przebiegu sieci okazało się, że kolidują one z nasadzeniami. Kolejne opinie i uzgodnienia otrzymywaliśmy w dniach: 18 czerwca 2019 r., 2 sierpnia 2019 r., 28 sierpnia 2019 r., 6 grudnia 2019 r., 10 lutego 2020 r. Ostatnia opinia jest pozytywna. Dodać należy także, że w większości korespondencję z konserwatorem zabytków w imieniu miasta prowadził projektant.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektant musiał jeszcze:
ustalić usytuowanie i ilość lamp oświetlenia ulicznego (zależne od ilości drzew),
- rozwiązać drobne kolizje pozostałych drzew z infrastrukturą podziemną,
- złożyć wniosek o Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD) – nastąpiło to 25.06 i obecnie mamy pozytywną opinię ZUD,
- po otrzymaniu protokołu uzyskać uzgodnienia od Tauron i PSG,
- niezależnie od ZUD wystąpić o opinie i zatwierdzenie do organizacji ruchu,
- w oczekiwaniu na uzgodnienie sprawdzić i skompletować dokumenty formalne (prawo do dysponowania terenem itp.)
- złożyć kompletny projekt budowlany i wystąpić o ostateczne uzgodnienie do DSDiK ,
- złożyć kompletny projekt wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po spełnieniu wszystkich tych formalności można złożyć wniosek o pozwolenia na budowę. Termin złożenia tego wniosku będzie oczywiście zależny w dużym stopniu od instytucji opiniujących i wydających decyzje.

Mamy nadzieję, że nastąpi to najpóźniej w połowie września tego roku. Złożenie wniosku umożliwi sporządzenie SIWZ i uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group