Poniedziałek, 17 stycznia
Imieniny: Antoniego, Jana
Czytających: 604
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Przebudują basen

Niedziela, 26 kwietnia 2020, 11:17
Autor: red
Świdnica: Przebudują basen
Fot. UM Świdnica
Radni miejscy podjęli decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą.

Wyrażono zgodę na przejęcie kąpieliska przez miasto. Aport wniesiony przez miasto do Spółki zostanie zwrócony właścicielowi, a nowo utworzone udziały umorzone.

Przypomnijmy, że przez cały okres powierzenia zadania Spółka pozostawała podmiotem wewnętrznym w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Prawa i obowiązki stron podczas realizowania powierzonego zadania uregulowane zostały w zawartej w dniu 30 listopada 2017 roku umowie wykonawczej. W celu realizacji zadania 2 grudnia 2016 zapisami aktu notarialnego zawarta została umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy Śląskiej nr 35-37, czyli działki gruntu o powierzchni 2,5078 ha zabudowanej budynkami i budowlami wchodzącymi w jej skład. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę mocą której podniesiony został kapitał zakładowy Spółki, poprzez utworzenie nowych udziałów. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Świdnicę i pokryte aportem w postaci opisanej nieruchomości.

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą inwestycja miała być finansowana wyemitowanymi przez ŚPWiK obligacjami, na zasadach opisanych w zawartej w dniu 11 października 2018 r. pomiędzy Bankiem PKO SA, a spółką – umowie na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. Jednak w trakcie trwania procedury przetargowej ŚPWiK oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100% udziałowcem spółki, zostali poinformowani o odmowie ze strony banku finansowania przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogramu wypłat kolejnych transz obligacji zostało obwarowane przez bank koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, których treść pozostaje w sprzeczności z przyjętym modelem finansowania inwestycji. Zaproponowane przez bank zmiany były na tyle istotne, a zarazem niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, że dalsze prowadzenie postępowania nie leżało w interesie publicznym. Mając powyższe na względzie uznano, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na ww. podstawach prawnych (art. 93 ust. 1 pkt. 6, w związku z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.).

Rada Miejska podjęła więc decyzję o wykonaniu zadania będącego przedmiotem powierzenia bez udziału spółki. Umowa wykonawcza zawarta pomiędzy ŚPWiK a Gminą Miasto Świdnica ulegnie rozwiązaniu. Aport wniesiony przez miasto do spółki zostanie zwrócony właścicielowi, a nowo utworzone udziały umorzone - podjęta zostanie uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki.

- Basen wymaga remontu i od tej decyzji nie ma odwrotu. Będziemy szukać dobrego rozwiązania, by jego realizacja nie spowodowała rezygnacji z innych ważnych dla miasta zadań – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group