Czwartek, 18 lipca
Imieniny: Kamila, Karoliny, Szymona
Czytających: 969
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Przed nami sesja absolutoryjna

Niedziela, 23 czerwca 2024, 9:26
Aktualizacja: 12:27
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Przed nami sesja absolutoryjna
Fot. UM Jaworzyna Śląska
Debata nad raportem o stanie gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu, powołanie ławników, nadanie tytułu zasłużonych dla gminy Jaworzyna Śląska – to tylko część uchwał, jakie znalazły się w porządku obrad najbliższej sesji rady miejskiej. Posiedzenie rady rozpocznie się w czwartek, 27 czerwca o godz. 15.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Jaworzyna Śląska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy gruntu nieruchomości położonej w Jaworzynie Śląskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/2/22 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydaturze na ławnika.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Bardzińskiemu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Ciurze Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
14. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jaworzyna Śląska:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Jaworzyna Śląska za 2023 r.;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Jaworzyna Śląska za 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej wotum zaufania.
16. Rozpatrzenie i ocena rocznego sprawozdania Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za rok 2023:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2023 r.;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu za 2023 r.;
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
f) dyskusja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXXII/36/13 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLIII/20/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLI/26/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/47/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
25. Przyjęcie protokołów: nr LIX/24 z 25.04.2024 r., nr I/24 z dnia 06.05.2024 r. oraz nr II/24 z dnia 10.05.2024 r.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group