Niedziela, 16 stycznia
Imieniny: Waldemara, Włodzimierza
Czytających: 617
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Realizacja zadań ujętych w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok

Sobota, 16 maja 2015, 15:15
Aktualizacja: 21:17
Autor: red.
Świdnica: Realizacja zadań ujętych w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok
Fot. archiwum
Zadania, które zwyciężyły w II edycji Budżetu Obywatelskiego są w trakcie realizacji i do końca bieżącego roku większość z nich zostanie wykonana. Z uwagi jednak na dużą ich ilość, mogą nastąpić przesunięcia czasowe w ich finalizacji.

Zadania ogólnomiejskie
1. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I projekt budowlany i roboty przygotowawcze

Zadanie jest realizowane, ale nie według koncepcji przygotowanej przez poprzednie władze, która zakładała przede wszystkim zmniejszenie powierzchni basenów. Zachowany ma zostać obecny kształt basenu z unowocześnioną architekturą basenową.
Odbyło się szereg spotkań mających na celu ustalenie zasad, wymogów i warunków przebudowy basenu. Obecnie głównym problemem jest brak stacji uzdatniania wody, przeciekające niecki i zużycie techniczne infrastruktury. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe w celu zlecenia niezależnej ekspertyzy technicznej stanu niecek basenowych i stacji filtrów, w celu utrzymania ich w ciągłej eksploatacji w następnych sezonach.

2. Zagospodarowanie zalewu Witoszówka

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych, dzierżawcy terenu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz inicjatorów zadania SŚKŻ Qbryg i radnego Krzysztofa Grudzińskiego. W trybie roboczym wszystkie zainteresowane strony ustalą zasady współistnienia na tym obiekcie. Po konsultacjach określony zostanie zakres inwestycji. Miasto planuje, aby wykonać kompleksowy projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne z przebudową istniejących ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia terenu wokół zalewu. W dokumentacji projektowej uwzględnione ma zostać również m. in. miejsce do piknikowania, zwiększenie miejsc parkingowych, rozbudowa placu zabaw, skatepark z pomieszczeniem socjalnym i WC, przystań dla MAK-mini. Przewidywany termin przygotowania zapytania ofertowego to czerwiec br.

3. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej

Przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na wyłonienie projektanta obiektu. Odbyło się także spotkanie konsultacyjne z TOZ – koło w Świdnicy. W bieżącym roku przygotowana zostanie dokumentacja, która obejmować będzie również budowę drogi dojazdowej.

Zadanie dodatkowe:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy
Zlecono opracowanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
Przewidywany okres realizacji prac remontowo – budowlanych to lipiec-listopad br.

Zadania dzielnicowe

1. Centrum
Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na pl. Wojska Polskiego

Z uwagi na płytkie ukorzenienie drzew zlecono ekspertyzę wpływu tej inwestycji na istniejące zadrzewienie. W ocenie eksperta nie jest możliwe wykonanie planowanego zakresu prac. Montaż urządzeń może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowotny drzew. Natomiast usunięcie ich i korekta może pochłonąć znaczną część środków przeznaczonych na budowę placu zabaw. Prezydent miasta spotka się z dyrekcją szkoły w celu wypracowania wspólnego stanowiska, aby plac zabaw powstał przy ograniczonym wycięciu drzew.

2. Śródmieście
Budowa placu zabaw w parku im. Generała Władysława Sikorskiego

Zadanie realizowane będzie wraz z projektem parku linowego. W związku z powyższym nastąpi zmiana lokalizacji placu zabaw znad podziemnego hangaru - w rejon ulicy Wałowej. Opracowywany jest plan zagospodarowania terenu, w tym roku zadanie zostanie zrealizowane.

3. Osiedle Młodych
Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego

Środki na realizację zadania zostaną przekazane do dyspozycji dyrekcji gimnazjum. Planowana realizacja zadania przez szkołę to listopad br.

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Prądzyńskiego
Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru projektanta i podpisano umowę na wykonanie projektu. Przewidywany termin wykonania projektu wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami to koniec lipca br., natomiast realizacja zadania to koniec października br.

4. Osiedle Zawiszów
Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy Colgate-Palmolive a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana

Prowadzone są prace przygotowawcze przed zleceniem dokumentacji projektowej. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy opracowania projektu. Zakończenie zadania przewiduje się na grudzień br.

Budowa placu zabaw w centrum tzw. „Plastra Miodu”
Z uwagi na powiązania terenowe przygotowany zostanie plan zagospodarowania terenu wspólnie dla budowy żłobka i placu zabaw. Realizacja tego zadania wymaga porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zawiszów. Mamy już wstępną ich deklarację dotyczącą współpracy. Planowane wykonanie zadania to jesień br.

5. Osiedle Zarzecze
Budowa drogi wjazdowej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Rolniczej

Teren, na którym realizowane ma być zadanie nie należy do miasta, w związku z powyższym Gmina Miasto Świdnica podpisała z parafią umowę użyczenia gruntu. Planowane wykonanie zadania to koniec sierpnia br.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4
Środki na realizację zadania zostaną przekazane do dyspozycji dyrekcji gimnazjum. Planowana realizacja zadania przez szkołę to lipiec br.

Remont części chodników na terenie osiedlu Kolonia
W ramach tego zadania przewidziany jest do realizacji remont chodnika przy ul. Reja, na całej jego długości. Planowany termin wykonania prac to wrzesień br.

6. Dzielnica Południowa
Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetleniem terenu.

Zadanie to nie będzie realizowane. Uzyskano opinię z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z której wynika, ze jest to teren zalewowy. Dodatkowo wyszacowano, że koszt realizacji zadania przewyższa założone wydatki. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami Kraszowic zadecydowano, że środki na realizację tego zadania, czyli 100 tys. zł przeznaczone zostaną na inny projekt, który wybiorą mieszkańcy.

7. Dzielnica Zachodnia
Projekt budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej

Planowany termin realizacji zadania to koniec września br.

Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka wzdłuż ulicy Polna Droga oraz nabrzeża przy pomostach
Zadanie będzie realizowane łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół zalewu Witoszówka. Kwota przewidziana na to zadanie tj. 70 tys. zł wystarczy na przebudowę chodnika wzdłuż pomostów. Dodatkowym problemem jest chodnik wzdłuż ul. Polna Droga, gdzie należy rozdzielić fizycznie ruch pieszych od rowerowego, co wiąże się z koniecznością przyjęcia innych rozwiązań technicznych niż obecnie zastosowane.

W tym roku odbędzie się kolejna edycja budżetu obywatelskiego. W prace nad nim oprócz pracowników urzędu zaangażowani są także radni. Chcemy tak zmodyfikować regulamin, aby zgłaszane przez mieszkańców zadania były możliwe do realizacji pod względem prawnym i finansowym. Legalność, celowość i możliwości finansowe to główne przesłanki opracowywanego nowego regulaminu budżetu obywatelskiego.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group