Środa, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 994
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Rusza program aktywizacji świdnickiego Rynku

Czwartek, 23 maja 2013, 14:20
Aktualizacja: Piątek, 24 maja 2013, 10:07
Autor: red.
Świdnica: Rusza program aktywizacji świdnickiego Rynku
Fot. archiwum
Bezpłatne parkowanie w sobotę i inne godziny pracy SPP, promocja obiektów handlowych i imprez w Rynku, pomoc najemcom lokali miejskich na Starym Mieście w zamian za promocję, dodatkowy bezpłatny parking – to założenia programu aktywizacji „Rynku z tradycjami”, który rusza w Świdnicy. Jego wdrożenie w skali roku będzie kosztowało ponad 368 tys. zł.

Pierwsze decyzje – zarządzenia prezydenta w tej sprawie już są, kolejne będą należeć do Rady Miejskiej w Świdnicy. Projekt po spotkaniu ze świdnickimi kupcami zainicjowali: prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy Joanna Gadzińska.

Po wcześniejszych obserwacjach, reagowaniu na pojedyncze problemy kupców w styczniu rozpoczęliśmy prace na roboczo i spotkania w celu ustalenia co najważniejsze jest do zrobienia, by poprawić koniunkturę w świdnickim handlu. Sytuacja w naszym mieście nie odbiega od tej obserwowanej w okolicznych miejscowościach i innych miejscach Polski. Zjawiska kryzysowe, odpływ klientów do centrów handlowych dają o sobie znać – wyjaśnia Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

Ale Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy dodaje, że tych działań było więcej już wcześniej.
Lista zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć jest długa: specjalna uchwała o promocyjnych stawkach dla podmiotów, które inwestują w branżę hotelarsko-gastronomiczną, promocyjne stawki w przetargu na najem miejskich lokali w samym Rynku. To są też działania związane z infrastrukturą – estetyczne stoiska dla kwiaciarek, remonty placów sąsiadujących z Rynkiem, remonty kamienic i wreszcie wieża ratuszowa. Do tego liczne festiwale, spotkania, konferencje, cykle imprez, które mają przyciągnąć świdniczan i przyjezdnych gości do Rynku. Dodatkowo w miastach podobnej wielkości i w najbliższym sąsiedztwie próżno szukać tylu ogródków letnich, które zapełniają się klientami co u nas – wylicza Waldemar Skórski.

Do tej układanki brakuje decyzji prywatnych właścicieli nieruchomości, których liczba przeważa w Rynku, po prywatyzacji przeprowadzonej w latach 90-tych.
Dochodzą do nas niepokojące sygnały, że zamiast obniżania stawek w związku z trudną sytuacją gospodarczą firm, właściciele stosują wręcz podwyżki. Z tych też powodów prezydent wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej wystąpi z listem otwartym, by ta sytuacja uległa poprawie. Miasto ze swojej strony robi co może, ale Rynek pełen ludzi i turystów zależy również od właścicieli prywatnych nieruchomości. Tylko wspólne działania mogą przynieść efekty – uważa wiceprezydent Skórski.

We wtorek ze swoim apelem do Rady Miejskiej zwrócili się sami kupcy, dlatego miasto zdecydowało się przedstawić projekt „Rynek z tradycjami” już teraz, choć planowało prezentację na przełomie maja/czerwca.
Mamy gotowy projekt zmian, który powstał w wyniku rozmów również z kupcami. Nie było to łatwe, bo warto pamiętać, że wśród samych kupców nie ma jednomyślności i dość często musimy godzić sprzeczne interesy. Jest szansa, że ten program będzie dobrym początkiem trwałych zmian i współpracy z przedsiębiorcami z rejonu Starego Miasta. Dobrze, że kupcy wystąpili ze swoim apelem do Rady Miejskiej, bo to właśnie radni będą decydować o istotnej części naszego programu np. kwestiach dotyczących zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Projekty uchwał w tej sprawie zaprezentujemy podczas sesji zaplanowanej na 7 czerwca – dodaje wiceprezydent Pałac.

Program pilotażowy „Rynek z tradycjami” pod patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy Wojciecha Murdzka
i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świdnicy Joanny Gadzińskiej

Program pilotażowy zaplanowany na II połowę 2013 roku, powstał w wyniku spotkań i konsultacji ze świdnickimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność handlową i usługową w lokalach będących własnością Gminy Miasta Świdnicy w Rynku i przylegających do niego ulicach Starego Miasta.

Cel programu:
1. Ożywienie Starego Miasta,
2. Wsparcie handlu i usług na Starym Mieście.

W ostatnim okresie w całym kraju zauważa się tendencję przeniesienia aktywności handlowej i usługowej z centrum miast na obrzeża. Związane jest to z dużą aktywnością centrów handlowych oraz z powstałymi upodobaniami klientów do spędzania czasu i dokonywania zakupów w supermarketach i galeriach handlowych. Staje się to przyczynkiem do odpływu klientów z centrum miast i ograniczeniem aktywności handlowej i usługowej na tym obszarze. Dotyczy to szczególnie miast średnich i małych. Tracą na tym społeczności lokalne a w szczególności drobny handel, który najczęściej spoczywa w rękach mieszkańców tych miast.

Założenia programowe:

I. STARE MIASTO PRZYJAZNE DLA KIEROWCÓW

Praktyczna realizacja polegać będzie na wdrożeniu zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania oraz modyfikacji zasad wjazdu do Rynku. W trakcie konsultacji z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na Starym Mieście uzgodniono następujące posunięcia:

1. Bezpłatne parkowanie w centrum w każdą sobotę.
Z dostępnych w Polsce badań, jak i ze świdnickich doświadczeń i obserwacji wynika, że najwięcej zakupów dokonuje się w weekend. Płatne parkowanie, w ocenie handlowców i usługodawców z centrum miasta, zniechęca do robienia zakupów. Jednak nie jest do końca pewne, czy, brak opłat nie spowoduje (wbrew intencjom) ograniczenia rotacji parkujących pojazdów (nadmierne „zabetonowanie” strefy). Dlatego proponuje się, żeby do końca 2013 roku zawieszone było pobieranie opłat w każdą sobotę. Po przeanalizowaniu skutków tej zmiany podjęte będą decyzje dotyczące docelowych rozwiązań.

2. Zmiana godzin funkcjonowania SPP.
Zgodnie z propozycjami przedsiębiorców opłaty na terenie SPP pobierane byłyby w dni powszednie w godzinach 9.00 - 17.00. Modyfikacja ta wynika z przekonania kupców i restauratorów, że brak opłat po godzinie 17 wpłynie na zachowania osób przebywających na Starym Mieście i zachęci je do przedłużenia pobytu i skorzystaniu z oferty handlowej, gastronomicznej i kulturalnej.

3. Stworzenie dodatkowego bezpłatnego parkingu.
Uznano, że pewien wpływ na zmniejszenie ilości osób przebywających na terenie Starego Miasta ma brak możliwości bezpłatnego zaparkowania w miejscu położonym blisko centrum. Dlatego z obszaru SPP wyłączony zostanie parking przy ul. Sprzymierzeńców (vis a vis Wyższego Seminarium Duchownego).

4. Zwiększenie ilości godzin, w których dopuszczony jest bezpłatny wjazd pojazdów zaopatrzenia do Rynku.
Niektórzy przedsiębiorcy informują, że ograniczenia czasowe bezpłatnego wjazdu do Rynku utrudniają im zorganizowanie sprawnego dowozu towarów i produktów do lokali. W związku z powyższym, z godz. 9.30 na 12.00 przesunięta zostaje godzina, w której pojazdy dostawcze zobowiązane są opuścić Rynek.

5. Obniżenie opłaty wnoszonej przez przedsiębiorców zainteresowanych realizacją dostaw do lokali w Rynku przez całą dobę.

Opłata ta powinna być pobierana w wysokości zachęcającej do zorganizowania pracy w lokalach w sposób nie wymagający dostaw w czasie, gdy w Rynku odbywa się wzmożony ruch pieszych. Znaczące zwiększenie przedziału czasu, w którym realizacja dostaw odbywa się bezpłatnie, ogranicza ilość przedsiębiorców zainteresowanych wnoszeniem opłaty. Dla nie mogących dostosować się do ogólnych zasad, według których funkcjonuje większość lokali, obniża się wysokości opłaty z 1000 PLN netto do 800 PLN netto. Ponadto, oprócz rocznych, wprowadza się możliwość nabywania półrocznych odpłatnych zezwoleń na wjazd do Rynku.

Działania opisane w pkt 4 i 5 wprowadzone zostały stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Działania opisane w pkt. 1, 2 i 3 wymagają podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską. Projekty uchwał przekazane zostały do Biura Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia ich na najbliższej sesji w dniu 7 czerwca b.r.

II. SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ CZYNSZOWYCH W LOKALACH UŻYTKOWYCH - PROMOCJA W MIEJSKICH LOKALACH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

Program promocji Świdnicy dla lokali użytkowych zlokalizowanych w centrum miasta, będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica. Gmina Miasto Świdnica, mając na celu ożywienie kulturalne i rozrywkowe centrum miasta, wprowadza program promocji miasta, zwany dalej „programem”, w którym partnerami programu będą najemcy lokali użytkowych znajdujących się w zasobach miejskich, w obrębie Rynku, placu Jana Pawła II oraz ulic: Grodzkiej, Franciszkańskiej, Siostrzanej, Bohaterów Getta, Teatralnej, Mennickiej, Kazimierza Pułaskiego, Środkowej, Dalekiej, Długiej, Spółdzielczej, Trybunalskiej, Różanej, Łukowej, Budowlanej i Kotlarskiej.

Program polegał będzie na promocji działań i wydarzeń kulturalnych, gospodarczych, sportowych i rekreacyjnych Urzędu Miejskiego i podległych jednostek oraz świdnickich instytucji i organizacji pozarządowych przez najemców lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy poprzez:

1) umieszczenie plakatów informujących o działaniach / wydarzeniach w miejscu widocznym zarówno dla osób znajdujących się wewnątrz lokalu, jak i dla przechodniów (witryna lokalu, okno, drzwi wejściowe, itp.);
2) rozdawanie ulotek informujących o działaniach / wydarzeniach oraz umieszczenie ich w miejscu widocznym i dostępnym dla gości / klientów lokalu;
3) informowanie gości / klientów lokalu o działaniach / wydarzeniach odbywających się na terenie miasta Świdnicy.

Plakaty i ulotki dostarczane będą przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Świdnicy z częstotliwością zależną od liczby wydarzeń, z okazji których plakaty i ulotki będą drukowane. Najemca lokalu, który bierze udział w programie, zobowiązany jest do kontrolowania aktualności dostarczanych plakatów i ulotek oraz dbanie o to, aby rzeczy nieaktualne nie były eksponowane.

W programie mogą wziąć udział osoby, które wynajmują, na mocy umowy z Miejskim Zarządem Nieruchomości lub z Świdnickim Ośrodkiem Kultury lokal użytkowy zlokalizowany w obrębie Rynku, placu Jana Pawła II oraz ulic: Grodzkiej, Franciszkańskiej, Siostrzanej, Bohaterów Getta, Teatralnej, Mennickiej, Kazimierza Pułaskiego, Środkowej, Dalekiej, Długiej, Spółdzielczej, Trybunalskiej, Różanej, Łukowej, Budowlanej i Kotlarskiej.

Najemcy, którzy zdecydują się wziąć udział w programie, zobowiązani są podpisać umowę z Gminą Miasto Świdnica na świadczenie usług promocyjnych. Umowa może zostać zawarta minimalnie na okres 3 miesięcy, jednak nie dłużej, niż do 31 grudnia 2013 r.

W zamian za realizację poszczególnych działań promocyjnych miasta, o których mowa powyżej, najemca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w kwocie do 2,64 zł netto za 1 m² powierzchni lokalu, w zależności od wyboru jednego, dwóch lub trzech opcji promocyjnych:

1) 1,32 zł – umieszczenie plakatów,
2) 0,88 zł – umieszczanie i rozdawanie ulotek,
3) 0,44 zł – ustne informowanie gości / klientów lokalu o działaniach / wydarzeniach.

Kwota powstała w wyniku wyboru opcji promocyjnych netto będzie mnożona przez powierzchnię najmowanego lokalu potwierdzoną umową najmu lokalu podpisaną z Miejskim Zarządem Nieruchomości lub ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury z wyjątkiem powierzchni piwnic nieużytkowych i powierzchni części wspólnych. Do wyliczonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodny z obowiązującą w danym momencie stawką.

Szczegółowe zapisy dotyczące płatności oraz potwierdzeń wykonania opcji promocyjnych zostaną zawarte w umowie.

UWAGA:
ELEMENTEM DZIAŁAŃ BĘDZIE APEL PREZYDENTA WOJCIECHA MURDZKA ORAZ PRZEWODNICZĄCEJ RM JOANNY GADZIŃSKIEJ DO WŁAŚCICIELI LOKALI UŻYTKOWYCH NA STARYM MIEŚCIE W ŚWIDNICY, ABY POPRZEZ OBNIŻKĘ CZYNSZÓW W LOKALACH UŻYTKOWWYCH RÓWNIEŻ WSPARLI PRZEDSIĘBIORCÓW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

III. PROMOCJA W BIULETYNIE INFORMACYJNYM „ŚWIDNICA – RYNEK Z TRADYCJAMI”

Bezpłatne udostępnienie przedsiębiorcom działającym na terenie Starego Miasta (bez względu na rodzaj prawa do władania nieruchomością) miejsca w biuletynie informacyjnym „Świdnica - Rynek z tradycjami”, kolportowanego do mieszkańców Świdnicy, na informacje o swojej działalności oraz ogłoszenia o aktualnych promocjach. Na stronach tego biuletynu będą także podawane informacje o planowanych działaniach i wydarzeniach, które odbywać się będą w centrum miasta. Dzięki biuletynowi mieszkańcy Świdnicy będą mogli się dowiedzieć i skorzystać z interesujących usług lub towarów, które mogą nabyć także na Starym Mieście.

IV. INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWO – REKREACYJNYCH W OBSZARZE RYNKU I STAREGO MIASTA

Począwszy od czerwca 2012 roku zintensyfikowano działania promocyjne, w tym artystyczne i sportowo – rekreacyjne na terenie Starego Miasta. W roku 2013 i w latach następnych działania prowadzone będą zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Bezwzględne pierwszeństwo dla działań organizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe oraz świdnickie instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Rynku i Starego Miasta, przed działaniami organizowanymi przez podmioty prywatne w pozostałym obszarze Świdnicy (przy zasadzie maksymalnej koordynacji działań wszystkich podmiotów realizujących przedsięwzięcia promocyjne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne).
2) Maksymalne wykorzystanie przestrzeni publicznych i powierzchni uzyskanych
w wyniku programu rewitalizacji Starego Miasta – ulica Łukowa, plac Jana Pawła II, plac św. Małgorzaty, skwer przy ul. Franciszkańskiej, dziedziniec bloku śródrynkowego, wieża ratuszowa, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
3) Dwuetapowa organizacja Dni Świdnicy – z festynem rodzinnym w Rynku oraz blokiem koncertowym organizowanym na terenie OSiR.
4) Nowe formy działań Młodzieżowego Domu Kultury i Świdnickiego Ośrodka Kultury w obszarze bloku śródrynkowego i Rynku, m. in. kontynuacja wdrożonych w kwietniu 2013 r. cotygodniowych warsztatów na dziedzińcu bloku śródrynkowego.
5) Bezwzględne stosowanie zasady akcentowania dużych przedsięwzięć artystycznych i gospodarczych poprzez ulokowanie części tych przedsięwzięć w przestrzeni publicznej Rynku i Starego Miasta – Świdnickie Noce Jazzowe, Dni Papieskie, Parada z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Reżyserii Filmowej, Kongres Regionów, Międzynarodowy Festiwal Bachowski, Gala Przedsiębiorczości itd.)
6) Wdrażanie, w miarę możliwości finansowych, nowych projektów promocyjnych i artystycznych (Świdnickie Targi Sztuki, Kino Pod Chmurką itd.)

V. PROPOZYCJE INNYCH DZIAŁAŃ

1) Działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na szkolenia m. in. kursy językowe dla sprzedawców i barmanów z lokali użytkowych Starego Miasta, a w konsekwencji certyfikowanie lokali użytkowych jako przyjaznych dla turystów,
2) Działania na rzecz poprawy estetyki Starego Miasta, w tym, we współpracy ze Świdnickim Forum Rozwoju i innymi organizacjami pozarządowymi, zaplanowanie działań na rzecz stopniowej wymiany szyldów i reklam oraz elementów małej architektury i dostosowywanie ich do zabytkowego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta,
3) Uruchomienie, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących konkurencyjności i pomocy publicznej, bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu w kluczowych miejscach Starego Miasta – plac św. Małgorzaty, skwer przy ul. Franciszkańskiej, Rynek, skwer przy ul. Łukowej, pl. Jana Pawła II,

UWAGA:
Program pilotażowy zostanie zrealizowany w II połowie 2013 roku. Po analizie realizacji oraz uzyskanych efektów, zmodyfikowany Program zostanie wdrożony w roku 2014 i w latach następnych.

(Urząd Miejski w Świdnicy)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (12) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group