Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 1168
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja absolutoryjna

Piątek, 12 czerwca 2020, 11:29
Autor: red
Strzegom: Sesja absolutoryjna
Fot. UM Strzegom
W środę, 17 czerwca br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018–2023.

Jej głównym punktem będzie podjęcie uchwał ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia oraz ws. udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.

Porządek obrad:
Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie komisji wnioskowej.
Debata nad "Raportem o Stanie Gminy za 2019 rok".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok:
a) Wystąpienie burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok,
b) wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) dyskusja.
Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzegom za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok,
b) udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020 - 2030,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
c) zmieniająca uchwałę Nr 28/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
d) zmieniająca uchwałę Nr 29/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
e) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020 - 2024,
f) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Strzegom zadania własnego województwa dolnośląskiego pod nazwą "Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom w latach 2020 - 2022", oraz udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu na utrzymanie tego odcinka drogi,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej na terenie gminy Strzegom,
h) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
i) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Strzegom oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
j) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej,
k) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom,
l) w sprawie Regulaminu siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Strzegomiu.
Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019".
Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group