Wtorek, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 1325
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja absolutoryjna

Piątek, 10 czerwca 2022, 9:21
Autor: red
Strzegom: Sesja absolutoryjna
Fot. UM Strzegom
We wtorek 14 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018–2023.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXXIX/22 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Debata nad "Raportem o stanie Gminy za 2021 rok".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2021 rok:
a) Wystąpienie burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2021 rok,
b) Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) dyskusja.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzegom za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2021 rok,
b) w sprawie udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2022 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022,
c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzyrzecze na terenie gminy Strzegom,
e) w sprawie zakresu pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywają na terenie gminy Strzegom,
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
g) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. 3 miasta Strzegom,
i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna, w gminie Strzegom,
j) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom,
k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
l) w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Strzegom,
m) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzegom na rok szkolny 2022/2023,
n) w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru objętego zakresem działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" w perspektywie finansowej 2021-2027,
o) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Parku FORT GAJ w Strzegomiu,
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group