Środa, 24 lipca
Imieniny: Kingi, Krystyny
Czytających: 647
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Sesja absolutoryjna w gminie Świdnica

Środa, 19 czerwca 2024, 9:12
Aktualizacja: 11:13
Autor: red
Gmina Świdnica: Sesja absolutoryjna w gminie Świdnica
Fot. Gmina Świdnica
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na IV ABSOLUTORYJNĄ SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 13:00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, przy ul. Bartosza Głowackiego 4.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – II i III.

4. Wręczenie statuetki uzyskanej w Gminnym Konkursie „O Laur Młodego Samorządowca”.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

6. Raport o stanie Gminy Świdnica:

a) debata nad raportem,

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2023 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2023 rok,

c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok przez Komisję Rewizyjną,

d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przez Komisję Rewizyjną,

e) przedstawienie przez Komisją Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) dyskusja.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2023 rok;

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024;

5) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2023;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica, a Gminą Żarów w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle;

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Świdnica;

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 216/3;

9) w sprawie utworzenia Spółdzielni Energetycznej Gminy Świdnica;

10) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP) – załącznik do wglądu w Biurze Rady;

11) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)”;

12) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK)”;

13) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) – Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO);

14) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) – Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK);

15) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 2306 położonej w Mokrzeszowie, będącej własnością Gminy Świdnica.

9. Zapytania i interpelacje.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy Świdnica.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group