Poniedziałek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 989
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat świdnicki: Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Środa, 27 czerwca 2018, 17:21
Aktualizacja: Czwartek, 28 czerwca 2018, 10:23
Autor: red
powiat świdnicki: Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
Fot. red
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 29 czerwca (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad wygląda następująco:

Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Stwierdzenie prawomocności sesji.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przedstawienie porządku obrad sesji.

Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Interpelacje i zapytania radnych.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2017 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2017 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
- absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
d) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
f) rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
g) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
h) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
i) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
j) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
k) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Powiat Świdnicki;
l) ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali użytkowych;
m) ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu lokali mieszkalnych i innych wykorzystywanych na cele mieszkalne;
n) ustalenia wynagrodzenia Starosty Świdnickiego.

Wnioski i oświadczenia.

Informacje dla radnych.

Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group