Czwartek, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 959
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Sesja w Gminie Świdnica

Środa, 1 czerwca 2016, 11:22
Aktualizacja: 13:24
Autor: red
Gmina Świdnica: Sesja w Gminie Świdnica
Fot. red
W czwartek 2 czerwca o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy odbędzie się sesja Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: XXV, XXVI i XXVII.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:

a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 rok,
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2015 rok przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przez Komisję Rewizyjną,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
2) udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2015 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
4) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 98/2,
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 110/5,
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 526/1,
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Krzczonów,
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Makowice, gmina Świdnica,
10) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 499/1 i 499/2 położonych w obrębie Mokrzeszów, będących własnością Gminy Świdnica, na działkę nr 219/1 położoną w obrębie Mokrzeszów stanowiącą własność osoby fizycznej,
11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 39/19,
12) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” przez sołectwo Komorów,
13) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Burkatów*,
14) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Witoszów Dolny*,
15) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bojanice na lata 2015-2025*,
16) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Jagodnik na lata 2015-2025*,
17) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Modliszów na lata 2015-2025*,
18) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Panków na lata 2015-2025*,
19) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Bystrzycy Górnej*,
20) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica*.

10. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

12. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group