Sobota, 20 kwietnia
Imieniny: Agnieszki, Czesława
Czytających: 1471
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Sesja w Jaworzynie

Sobota, 16 marca 2024, 15:36
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Sesja w Jaworzynie
Fot. UM Jaworzyna Śląska
W czwartek, 21 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się LVII sesja rady miejskiej.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/12/23 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2024-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Jaworzyna Śląska „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jaworzyna Śląska do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Bolesławice, Stary Jaworów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” przez następujące sołectwa gminy Jaworzyna Śląska: Bolesławice, Stary Jaworów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LV/3/24 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków. [dot. ołtarza]
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków. [dot. ambony]
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Milikowicach na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Pastuchowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/17/23 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaworzyna Śląska.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaworzyna Śląska. [ul. Jaśminowa, ul. Łąkowa]
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
24. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
25. Przyjęcie protokołów: nr LI/23 z dnia 30.11.2023 r.; nr LII/23 z dnia 07.12.2023 r.; nr LIII/23 z dnia 14.12.2023 r.; nr LIV/24 z dnia 16.01.2024 r.; nr LV/24 z dnia 08.02.2024 r. oraz nr LVI/24 z dnia 22.02.2024 r.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group