Czwartek, 27 stycznia
Imieniny: Anieli, Jana, Jerzego
Czytających: 604
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Piątek, 7 maja 2021, 9:10
Autor: red
Strzegom: Sesja w Strzegomiu
Fot. UM Strzegom
W środę, 12 maja br. o godz. 15.00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018–2023, która odbędzie się zdalnie przy użyciu programu eSesja.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności, obrady odbędą się zdalnie oraz bez udziału publiczności. Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998.

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXV/20 oraz XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
c) zmieniająca uchwałę Nr 21/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis,
d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy."
e) w sprawie wyłączenia z drogi gminnej nr 110750 D wydzielonej działki o nr 140, AM-16, Obręb: 4 o powierzchni 2.0372 ha z jednoczesnym pozbawieniem kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
f) w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu,
g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, położonego w granicach terenu górniczego.
h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom
i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom
j) w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,
k) zmieniająca uchwałę Nr 77/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok",
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
Sprawozdanie wraz z ewaluacją z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Strzegom na lata 2016-2020 za rok 2020.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2016-2020 za 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Strzegom w 2020 r.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group