Wtorek, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 1306
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Sobota, 4 lutego 2023, 7:32
Autor: red
Strzegom: Sesja w Strzegomiu
Fot. UM Strzegom
W czwartek 9 lutego br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018–2023.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 oraz XLVIII/22 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2023 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2023,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji gminy Strzegom oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
d) zmieniająca uchwałę Nr 36/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy.",
e) zmieniająca uchwałę Nr 15/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Rusko, gmina Strzegom,
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz Goczałków Górny, w gminie Strzegom, w tym częściowo w granicach terenu górniczego "Graniczna",
h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom,
j) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Strzegom na lata 2019-2022,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom,
m) zmieniająca uchwałę Nr 48/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom
n) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
o) zmieniająca uchwałę Nr 89/2019 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
p) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Granica oraz członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Granica,
r) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2023 roku",
s) w sprawie przystąpienia gminy Strzegom do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP),
t) w sprawie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2022 rok,
u) w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2023 rok.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group