Niedziela, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 921
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica/Region: Sołtysi debatowali o budżecie na 2016 rok

Piątek, 15 stycznia 2016, 7:20
Aktualizacja: 8:17
Autor: opr.red.
Świdnica/Region: Sołtysi debatowali o budżecie na 2016 rok
Fot. www.gmina.swidnica.pl
Pierwsza w tym roku kalendarzowym narada sołtysów poświęcona była omówieniu przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego na 2016 rok oraz inwestycji gminnych.

Najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, sportową, oświatową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektu sportowego (krytej pływalni), budowę sali gimnastycznej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Mieszkańcy 33 sołectw w ramach posiadanego funduszu sołeckiego będą mogli wykorzystać 590 292,33 zł. Na modernizację oświetlenia zaplanowanych zostało 334 312,66, przebudowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Boleścin – Krzczonów 770 tys. zł, budowę i modernizację dróg i chodników w gminie 521,7 tys zł. Najwięcej środków finansowych pochłoną wydatki na gminną oświatę 26 689 626,00 zł oraz pomoc społeczną 7 023 432,00 zł.- mówi wójt gminy Teresa Mazurek

Ponadto podczas narady wójt gminy zwróciła uwagę na obowiązek sprzątania chodników i posesji, zwłaszcza w okresie zimowym. Właściciel ma obowiązek utrzymywania w czystości i odśnieżania chodniki przylegające do jego posesji. Będę o tym wielokrotnie przypominać mieszkańcom naszej gminy podczas zebrań sołeckich. Brak reakcji ze strony właścicieli posesji będzie egzekwowany. Kary to ostateczność. Najpierw będą upomnienia, ale gdy to nie zadziała będą mandaty. Odśnieżanie oblodzonych chodników i posesji to bezpieczeństwo samych mieszkańców i ich dzieci – dodaje wójt gminy.

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości ?

Zgodnie z Uchwałą NR IX/57/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie po ich wystąpieniu, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, stanowiących wydzieloną część drogi publicznej, a położonych wzdłuż nieruchomości, powinno być dokonane poprzez ich gromadzenie na skraju chodnika, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający ruchu, niezagrażający istniejącej roślinności oraz w sposób umożliwiający odpływ wody do kanalizacji.

Do czasu uprzątnięcia warstwy lodu, czasie określonym w pkt.1, dopuszcza się posypywanie lodu piaskiem.
Najbliższe zebrania sołeckie poświęcone będą m.in. podsumowaniu realizacji funduszu sołeckiego za rok 2015, planom inwestycyjnym na rok 2016 z uwzględnieniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego.

Harmonogram zebrań

18 stycznia g. 18.00 świetlica Grodziszcze
19 stycznia g. 18.00 świetlica Witoszów Dolny
20 stycznia g. 18.00 świetlica Pszenno

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group