Sobota, 2 grudnia
Imieniny: Piotra, Pauliny
Czytających: 673
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Sprawdzą deklaracje

Sobota, 19 listopada 2022, 9:16
Autor: red
Świdnica: Sprawdzą deklaracje
Fot. UM Świdnica
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpoczynają weryfikacje danych zawartych w złożonych deklaracjach za odpady komunalne z wnioskami o dodatek węglowy.

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie płacili za wywóz odpadów lub złożona przez nich deklaracja śmieciowa nie odpowiada rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, będą musieli liczyć się z konsekwencji po złożeniu poprawnej deklaracji.

W deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarujemy liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. Dane zawarte w złożonych deklaracjach będą weryfikowane z liczbą osób zgłoszonych we wniosku o dodatek węglowy. Przypominamy, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni - odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

- Prowadzona obecnie akcja jest elementem weryfikacji deklaracji śmieciowych złożonych przez mieszkańców Świdnicy. Chcemy sprawdzać poprawność tych deklaracji nie tylko na podstawie danych meldunkowych, ale również w oparciu o inne dokumenty na przykład te uprawniające do pobierania świadczenia 500+, rachunki za wodę i ścieki, czy też wnioski o dodatek węglowy. Robimy to po to, aby wykryć nieprawidłowości i osoby unikające wnoszenia opłat ze wywóz odpadów – mówi Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ww. przepisach nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Prawidłową deklarację należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika (wówczas należy dołączyć kopię pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową) w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju nr 3, w godzinach od 7.00 do 15.00, bądź przesłać na adres urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group