Czwartek, 21 października
Imieniny: Urszuli, Jakuba
Czytających: 945
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Stanowisko w sprawie budżetu radnych klubu "Wspólnoty Samorządowej"

Sobota, 22 grudnia 2012, 12:52
Aktualizacja: 12:53
Autor: red.
Świdnica: Stanowisko w sprawie budżetu radnych klubu "Wspólnoty Samorządowej"
Fot. archiwum
Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy przyjęty został budżet miasta na 2013 rok.

Radni klubu „Wspólnota Samorządowa” ze szczególną wnikliwością analizowali przygotowany przez Prezydenta Miasta budżet na rok 2013. Są ku temu bardzo poważne powody. Przede wszystkim coraz bardziej zauważalne są symptomy spowolnienia rozwoju gospodarczego Polski, które ewidentnie wpływają na sytuację finansową naszego miasta. Ponadto, w 2013 roku odczujemy następstwa decyzji władzy centralnej, które bezpośrednio uszczuplają nasze dochody lub zwiększają wydatki. Łączne negatywne skutki: podniesienia stawek podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne, zmian w podatku dochodowym oraz podatku od spadków i darowizn oraz narzucania samorządom dodatkowych zadań bez przekazania na ich realizację wystarczających środków powodują bardzo znaczny uszczerbek w kasie miejskiej. Szacujemy, że w przyszłym roku będzie to kwota kilku milionów złotych.

Tym bardziej warte jest podkreślenia, że pomimo tych niesprzyjających okoliczności zewnętrznych sumaryczne dochody miasta w 2013 roku pozostaną na poziomie roku 2012
i wynosić będą ponad 163 mln zł. Bardzo ważne jest, że zdecydowanie (o około 4 mln) większe będą dochody własne, świadczące o potencjale rozwojowym Świdnicy. Cieszy nas, że w przyszłym roku, ponownie jak w poprzednich, trafią do nas bardzo znaczące środki
z UE. Dotacje unijne w wysokości 10.2 mln świadczą, że dobrze wykorzystujemy istniejące możliwości ich pozyskiwania. Założony jest wzrost o 1 mln szacowanego przez Ministra Finansów naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to jednak ten składnik dochodów budżetu miasta, który w wielkim stopniu zależy od trafności prognoz makroekonomicznych dla Polski. Musimy liczyć się, że ewentualna korekta budżetu państwa może zmniejszyć nasze dochody. Dlatego akceptujemy widoczną w budżecie wielką rozwagę i dyscyplinę w kształtowaniu wydatków miasta.

Rosnące koszty usług zlecanych przez miasto oraz niezależne od nas czynniki zwiększające koszty funkcjonowania instytucji miejskich (np. energia elektryczna, gaz itp.) powodują, że trudno jest przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich grup wydatków, takich środków, które spełniałyby wszystkie oczekiwania. Jednak proponowany budżet zapewnia utrzymanie podobnych, jak dotychczas standardów w każdej dziedzinie życia miasta. W dalszym ciągu preferowane będą wydatki na oświatę (54.5 mln, 40 % wydatków bieżących), które traktujemy jako rodzaj inwestycji w przyszłość młodych świdniczan. Utrzymamy duże wsparcie dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki na pomoc społeczną planujemy w wysokości 23.5 mln tj. 17 % wydatków bieżących. Zauważamy, że niezbędne ograniczenia dotyczą także wydatków na administrację. Planowane jest, po raz pierwszy od wielu lat, zmniejszenie o 0.5 mln wydatków na wynagrodzenia urzędników miejskich.

Bardzo ważne jest, że dużą część budżetu 2013 roku stanowią wydatki majątkowe. Przewidziano na nie 14.7 mln tj. 9.4 % wszystkich wydatków. Radni Wspólnoty Samorządowej zawsze popierali proponowany przez Prezydenta Miasta rozwój inwestycji, jako właściwą metodę przeciwstawiania się zjawiskom kryzysowym. W przyszłym roku realizowane będą zadania wpływające na wizerunek całej Świdnicy i dotyczące dużych grup obywateli np.: dokończenie modernizacji dworca Świdnica Miasto wraz z budową Centrum Przesiadkowego, przebudowa ul. Równej, termomodernizacja obiektów oświatowych. Nie zabraknie również inwestycji mniejszych, ale bardzo ważnych dla lokalnych środowisk np.: nowe parkingi na świdnickich osiedlach, wiaty przystankowe, oświetlenie ulic, budowa pętli autobusowej przy szpitalu „Latawiec”, modernizacja obiektów sportowych OSiR, alejki na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego.
W budżecie przyszłego roku są też przewidziane pieniądze na przygotowanie nowych, ważnych inwestycji, które będziemy realizować, zwłaszcza jeśli powodzeniem zakończą się podjęte już starania o dofinansowanie zewnętrzne: przebudowa ul. Kliczkowskiej, Ceglanej oraz Sprzymierzeńców wraz z wiaduktem przy Polnej Drodze, duża modernizacja SP 8, budowa terenu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej, modernizacja fontann w Rynku.

Opiniując budżet roku 2013 warto poświęcić uwagę generalnemu stanowi finansów oraz wielkości zadłużenia miasta. Mocno przesadzone są wygłaszane przez opozycyjnych radnych, opinie o fatalnej kondycji finansowej Świdnicy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w przyszłym roku, po raz pierwszy od bardzo wielu lat, dochody będą większe od wydatków. Różnica ta wynosić będzie 9.8 mln. Prawdą jest, że uzyskanie nadwyżki związane jest
z bardzo restrykcyjnymi zasadami narzuconymi samorządom przez Ministra Finansów tzw. wskaźniki Rostowskiego. Jednak zdolność wypracowania tak dużej nadwyżki dobrze świadczy o umiejętnościach osób zarządzających finansami miasta. O tym, że stan zadłużenia budżetu pozostaje na bezpiecznym poziomie świadczą wskaźniki zadłużenia. Od lat uznaje się, że dopuszczalna wielkość wskaźnika obsługi długu wynosi 15 %, a wskaźnik całkowitego zadłużenia 60%. W budżecie roku 2013 wskaźniki te wynoszą odpowiednio 8.78% i 41,1%, pomimo zaciągnięcia kredytów, umożliwiających sięgnięcie po wyjątkowo wysokie dotacje
z UE. Porównanie tych wielkości z danymi z roku 2003 (odpowiednio 8.64% i 49.6%), wykazuje bezpodstawność krytyki radnych opozycyjnych. Twierdzą oni, że Wspólnota Samorządowa przejmując rządy w mieście od SLD znacznie zwiększyła stopień zadłużenia. Zestawienie podanych wyżej liczb z 2013 roku i pierwszego roku kierowania miastem przez obecnego prezydenta prowadzi do jednoznacznego wniosku. Świdnica ma stabilne finanse, które mimo trudności i koniecznych ograniczeń zapewniają dalszy rozwój.

Radni Wspólnoty Samorządowej mają pełną świadomość, że budżet roku 2013 będzie bardzo trudny. Uznają jednak, Prezydent Miasta i Rada Miejska swym odpowiedzialnym działaniem są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie organizmu miejskiego na zadowalającym poziomie. Dlatego poprzemy przedstawiony przez Prezydenta Miasta projekt budżetu.

W imieniu radnych klubu „Wspólnota Samorządowa”

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group