Uroczystość powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy (1/2)

Fot. www.swidnica.policja.gov.pl
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group