Sobota, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 707
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: W Żarowie też sesja

Sobota, 4 lutego 2023, 9:33
Autor: red
Żarów: W Żarowie też sesja
Fot. UM Żarów
Na czwartek, 9 lutego o godz. 14.00 zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie.

Podczas sesji Rady Miejskiej zaprzysiężona zostanie nowowybrana radna Anna Żurek, a radni podejmować będą wiele ważnych projektów uchwał w sprawach m. in.: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przystąpienia gminy Żarów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego, przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Teleopieka dla Osób Starszych w gminie Żarów na lata 2023-2025” i wiele innych.

Swoje wystąpienie na sesji Rady Miejskiej będzie miał także wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, który opowie o dostępności środków unijnych dla gminy.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 9 lutego 2023 roku, o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

I. Otwarcie LI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Ślubowanie nowo wybranej radnej.

III. Przedstawienie porządku obrad.

IV. Prezentacja Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko w sprawie dostępności środków unijnych dla Gminy.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów,

4) zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,

5) zmiany Uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVIII/384/2022 z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów,

7) zmiana Uchwały nr L/393/2023 Rady Miejska w Żarowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żarów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan SUMP),

8) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku,

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych,

11) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

12) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

13) zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

14) przystąpienia Gminy Żarów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

15) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Teleopieka dla Osób Starszych w Gminie Żarów na lata 2023-2025”,

16) podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

17) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

18) nadania nazw ulicom w miejscowości Kalno,

19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów,

20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów,

21) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2023 rok,

22) zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.

VI. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

VII. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VIII. Sprawy różne.

IX. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2022r.

X. Przyjęcie protokołu Nr L/2023 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 stycznia 2023r.

XI. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group