Wtorek, 16 sierpnia
Imieniny: Stefana, Emila
Czytających: 1033
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Więcej pieniędzy na renowację zabytków

Wtorek, 26 stycznia 2016, 6:40
Autor: opr.red.
Żarów: Więcej pieniędzy na renowację zabytków
Fot. www.um.zarow.pl
W tym roku kolejne zabytki wpisane do rejestru zabytków będą odnawiane. Uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów będą rozpatrywać żarowscy radni Rady Miejskiej. Nie będzie to jedyny projekt, nad którym pochylą się żarowscy radni. Posiedzenie zaplanowane zostało w czwartek, 28 stycznia na godz. 13.00.

PORZĄDEK OBRAD
XVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 28 stycznia 2016 roku, o godz. 13:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Otwarcie XVII sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
2) zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
5) wyrażenia zgody na przyjęcie lokalu mieszkalnego do zasobu komunalnego Gminy Żarów,
6) upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany,
7) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów.
8) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011- 2020 - aktualizacja,
9) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXXIX/300/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
10) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów,
11) zmiany uchwały Nr XIV/106/2015 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów,
12) nadania nazwy ulicy we wsi Buków,
13) zmiany uchwały nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r.,
14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2016 rok.

Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie za 2015 rok.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

Przyjęcie protokołu Nr XVI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r.

Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group