Środa, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 1019
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Wrześniowe obrady Rady

Piątek, 8 września 2017, 17:45
Autor: red
Dobromierz: Wrześniowe obrady Rady
Fot. UG Dobromierz
W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Dobromierz, podczas której gminni rajcy podjęli szereg uchwał.

Jako pierwsze podjęte zostały uchwały związane ze zmianą budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Jak podkreślił wójt Jerzy Ulbin, podjęcie tych uchwał jest bardzo ważne, ponieważ pozwala rozpocząć inwestycje na które albo jest rozstrzygnięcie przetargowe albo uzyskano dotacje, a nie jesteśmy w stanie wykonać inwestycji w tym roku. Oczyszczalnia ścieków w Czernicy jest niezbędna pod kątem kanalizacji Aglomeracji Gniewków, wydzielenie środków pozwala rozpocząć proces budowy oczyszczalni. Uruchamiamy program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetem 80 tys. zł, bo na tyle jest zgłoszeń ze strony mieszkańców w br. Sprawa chodnika i oświetlenia w Siodłkowicach na zasadzie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykonamy projekt i wtedy pokaże to jakie będą nakłady w latach przyszłych. Droga w Roztoce, gdzie uzyskano dotację 73 tys. zł. Jesteśmy po otwarciu ofert, dokonując analizy wydatków na prace projektowe - niezbędne przesunięcie 20 tys. zł i zrealizowanie tego zadania do 15 października br. Wycofuje się zadanie w zakresie budowy windy przy SP w Roztoce z uwagi na brak zewnętrznego dofinansowania i zwiększa się o tę kwotę budżet na wymianę okien i drzwi. Otwarto przetarg, najtańsza oferta - 253 tys. zł i czas realizacji do 31 października, nie mamy takich środków, uważamy, że to było za wysoko. Stąd po rozeznaniu rynku ogłoszony został II przetarg. W najbliższych dniach ma być otwarcie, z tym że wydłużono czas realizacji do 15 grudnia br. i wprowadzono płatności pośrednie.

Bardzo duża sprawa dotycząca termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Rok czasu czekaliśmy na podpisanie umowy na dotację, jest ona podpisana, możemy realizować, ale należy przesunąć termin do sierpnia/września przyszłego roku, ponieważ zgodnie ze złożonym wnioskiem do końca 2017 r. jest to dzisiaj już nierealne. To pozwala przeprowadzić procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę zadania. Po sesji z tymi zadaniami możemy ruszać.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Dobromierz pozwoli na objęcie terenu całej gminy działaniami zmierzającymi do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie obejmuje terenu całej gminy z przyczyn technicznych bądź jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dla obszarów nieobjętych budową sieci, uporządkowanie gospodarki ściekowej będzie wymagało budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i w niektórych przypadkach budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Jest to odpowiedź na wyrównanie obciążeń ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie całej Gminy Dobromierz, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków/zbiorników.

Kolejna uchwała to dobra informacja szczególnie dla mieszkańców miejscowości Siodłkowice i Szymanów. Gmina Dobromierz przejmuje do sfinansowania i realizacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowę chodnika wraz z infrastrukturą techniczną i odwodnieniem oraz likwidacją ewentualnych kolizji przy drodze krajowej nr 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej zadaniu realizowanemu przez GDDKiA o/Wrocław pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Przejęcie do sfinansowania i realizacji budowy chodnika jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szymanowa i Siodłkowic przy drodze krajowej nr 34. Dzięki inwestycji oświetlone zostanie też osiedle nowych domów jednorodzinnych w Siodłkowicach, na którym obecnie nie ma żadnych lamp.

Radni przyznali także dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac związanych remontem drewnianej konstrukcji stropu i dachu oraz wymianie pokrycia dachowego w kościele filialnym w Szymanowie.

Gmina Dobromierz wraz z Partnerami przystąpiła do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Urzędy dostępne on-line" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do negocjacji. W ramach projektu w naszym Urzędzie wdrożone zostaną e-usługi obejmujące systemy związane z obsługą podatków, opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami i obsługą inwestora. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla pracowników Urzędu oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, umożliwiający realizację elektronicznych usług publicznych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że na terenie Gminy Świebodzice funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który zapewnia wsparcie dla osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Od września br. placówka poszerza swoją działalność o dodatkowe 5 miejsc i deklaruje gotowość objęcia wsparciem potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług, nie skutkuje zobowiązaniem finansowym dla naszego budżetu, a podjęcie uchwały w tym zakresie pozwoli na zrealizowanie zadania należącego do zadań własnych gminy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group