Piątek, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 548
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Zagospodarowanie terenu ul. Bystrzycka – Westerplatte

Czwartek, 19 marca 2015, 15:36
Aktualizacja: 20:37
Autor: red.
W 2011 r. został opracowany projekt budowlany na realizację powyższego zadania obejmujący budowę dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta.

Celem miasta jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne, zabudowę szeregową i wielorodzinną tak aby umożliwić mieszkańcom pozostanie na terenie miasta. Powierzchnia zabudowy dla całości tego terenu wynosi 69,2 ha.
Zadanie zostało podzielone na cztery etapy. I etap został rozpoczęty w 2014.
„Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I”
Budowa infrastruktury zapewni tereny pod:
-zabudowę jednorodzinną - 72 działki,
-zabudowę szeregową - 39 działek,
Razem 111 działek pod zabudowę jednorodzinną i szeregową o pow. 16,904 ha
-zabudowę wielorodzinną -12,7077 ha,
-zabudowę wielorodzinna z usługami- 3,1073 ha
Razem pod zabudowę wielorodzinną 15,8150 ha

Środki przeznaczone w budżecie GMŚ na realizację I etapu zadania = 2.923.565,00 zł

terminy:
rozpoczęcie inwestycji - IV kwartał 2014r.
zakończenie inwestycji - II/III kwartał 2015r.

Zakres inwestycji:
W październiku 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie Etapu I:
budowy drogi gminnej dla terenu położonego w Świdnicy począwszy od wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej
drogę gminną 10 KD(D) i częściowo droga 1 KD(L) - końcowy odcinek - zgodnie z MPZT;

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane polegające na:
wykonaniu niwelacji terenu, wzmocnieniu i podbudowy dróg gminnych tj.
- drogi 1KD(L) końcowy odcinek o długości 84,0m, szer.7,00m;
- drogi 10 KD(D) o długości 883,0m, szer. 6,00m;
oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14.05.2010r. zwanym dalej MPZT; wraz z kanalizacją deszczową – kanał grawitacyjny o łącznej długości 1129,5m umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych z tych dróg oraz z terenów do nich przyległych przeznaczonych pod zainwestowanie.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją drogową, oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu dla realizowanych dróg gminnych, wykonanie skarpy wraz z jej wzmocnieniem w rejonie wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej w drogę gminną 10KD(D).

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla etapu I za kwotę 3.200.tys. zł

Kolejne etapy budowy dróg wraz z infrastrukturą możliwe do realizacji w następnych latach szacowane kwoty:
dokończenie etapu I:
polegające na wykonaniu krawężników i warstwy właściwej nawierzchni drogowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego
wartość prac = 1.455 tys zł,

etap II:
wykonanie częściowo odcinka drogi 1 KD(L) o dł. 201 mb do skrzyżowania 2 KD(L) oraz drogę 9 KD(D) o dł.319 mb - do włączenia z droga wojewódzką ul. Westerplatte;
wartość etapu = 8.788.tys zł

etap III:
wykonanie pozostałego odcinka drogi 1 KD(L) około 3/4 części 574 mb, droga 3KD(Z) - ul. Kasztanowa, 1 KD(D) o dł.208 mb, 3 KD(D) o dł. 301 mb - ul. Wiśniowa;
wartość etapu = 11.686 tys zł

etap IV:
wykonanie sięgaczy od drogi gminnej 10 KD(D) o dł. 618 mb

wartość etapu = 4.256 tys zł

Łącznie I etap - 7.580 tys zł

Etapy II, III, IV- 24.730 tys zł

Razem= 32.310.tys zł

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group