Sobota, 27 listopada
Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
Czytających: 911
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Zapowiedź marcowej sesji w Strzegomiu

Czwartek, 7 marca 2019, 15:13
Autor: red
Strzegom: Zapowiedź marcowej sesji w Strzegomiu
Fot. UM Strzegom
13 marca br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:

Otwarcie.

Złożenie ślubowania przez radnego.

Stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Powołanie Komisji Wnioskowej.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029,
c) zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
d) udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,
e) udzielenia pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu,
f) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku",
g) zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",
h) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzegom na lata 2019-2033,
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia,
j) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom,
k) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
m) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
o) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego Rady Miejskiej,
p) zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
r) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
s) zmieniająca uchwałę Nr 129/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

Informacja o pracach przewodniczącego między sesjami.

Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group