Czwartek, 20 czerwca
Imieniny: Bogny, Bogumiły
Czytających: 1236
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Zmiany w podatkach

Niedziela, 28 listopada 2021, 13:29
Autor: red
Żarów: Zmiany w podatkach
Fot. UM Żarów
Od 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej Żarowa w czwartek, 25 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

- Stawki maksymalne na 2022 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów oraz usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 3,6%. Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,03 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,17 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,54 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485, 1961 i 624 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,40 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,89 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 25,74 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,04 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,25 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 7,50 zł
f ) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,68 zł

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Nowe stawki od środków transportowych obowiązujące od 2022 roku:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 912,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 522,00 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 826,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 2 395,00 zł
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton 2 395,00 zł
2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 2 395,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton 3 485,00 zł
3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 3 485,00 zł
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton 3 485,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton 2 131,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 495,00 zł

b) powyżej 36 ton 2 870,00 zł
2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 495,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 870,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 826,00 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 131,00 zł,
b) powyżej 36 ton 2 694,00 zł,
2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 131,00 zł,
b) powyżej 36 ton 2 694,00 zł.
3) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 920,00 zł,
b) powyżej 36 ton 2 200,00 zł.
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
1) mniejszej niż 22 miejsca 2 156,00 zł,
2) równej lub większej niż 22 miejsca 2 726,00 zł

Nowe stawki podatkowe przyjęte na sesji Rady Miejskiej będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group