Piątek, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 579
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Absolutorium dla prezydenta? – już w piątek

Sobota, 11 czerwca 2011, 12:40
Aktualizacja: Niedziela, 12 czerwca 2011, 10:31
Autor: GrA
Świdnica: Absolutorium dla prezydenta? – już w piątek
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Świdnicy radni w najbliższy piątek zadecydują, czy udzielą prezydentowi miasta Wojciechowi Murdzkowi absolutorium z wykonania budżetu za rok poprzedni.

Ale to nie jedyne sprawy zaplanowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Radni podejmą także decyzję o podjęciu starań o to, by błogosławiony Jan Paweł II został patronem miasta, a także polityką parkingową miasta. Ta ostatnia została przeniesiona z majowej sesji Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się w piątek 17 czerwca o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program sesji. Zapraszamy także na wideo relację z sesji na naszym portalu internetowym.

1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku IX sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.05.2011 r.

6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:

a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
za 2010 r.,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2010 r.,

c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego,

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2010 r.,

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok – (proj. IX/1),

– udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – (proj. IX/2).

8. Polityka parkingowa w mieście Świdnica.

9. Zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych w Świdnicy.

10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. IX/: 3-16).

11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

12. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz uchwał

IX/1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

IX/2. W sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

IX/3. W sprawie ustanowienia Jana Pawła II Patronem Miasta Świdnicy.

IX/4. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.

IX/5. W sprawie wyrażenia zgody na pozapubliczny tryb zbycia udziałów w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o..

IX/6. W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Sarneckiego dotyczącej działalności Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w sprawie nie dostarczenia rozliczenia zużycia wody ze ściekami za 2010 rok.

IX/7. W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Haliny i Andrzeja Angiel na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

IX/8. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazd nieużytkowany.

IX/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu spółce Inwestycje Świdnickie Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na realizację zadania pod nazwą „Budowa Parku Wodnego w Świdnicy”.

IX/10. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.

IX/11. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica.

IX/12. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej
w Świdnicy przy ulicy Ludwika Zamenhofa 47.

IX/13. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy

IX/14. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej
w Świdnicy przy ulicy 1 Maja 23.

IX/15. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.

IX/16. W sprawie zmiany budżetu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (4) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group