Czwartek, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 960
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Absolutorium dla wójta Dobromierza jednogłośnie udzielone

Czwartek, 1 czerwca 2017, 11:36
Aktualizacja: 12:38
Autor: red
Dobromierz: Absolutorium dla wójta Dobromierza jednogłośnie udzielone
Fot. UG Dobromierz
W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Dobromierz. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Dobromierz z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

To jedna z najważniejszych uchwał w roku, gdzie wójt poddawany jest ocenie całego gremium rady oraz skrupulatnej kontroli zewnętrznej.

Wójt Jerzy Ulbin w swoim wystąpieniu zaznaczył, że planowanie dochodów oraz ich realizacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wykonanie zadań ujętych w budżecie. Realnie zaplanowane dochody i ich wykonanie na odpowiednim poziomie gwarantuje realizowanie wydatków w kwotach przyjętych w uchwale budżetowej. Wójt podkreślił, że nie ma budżetu idealnego, lecz skutecznie należy realizować zamierzone cele tak, aby precyzyjnie wykonać plan.

Dochody budżetowe za 2016 rok zrealizowane zostały w wysokości 23.974.867,68 zł, co stanowi 110% planu, a wydatki w wysokości 20.484.589,35 zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 3.490.278,33 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 504.433,00 zł.
- Realizacja budżetu 2016 roku nie tylko przebiegała prawidłowo, ale była bardzo korzystna, o czym świadczy dodatni wynik finansowy i bardzo dobre wskaźniki możliwości spłaty zadłużenia przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym gminy – mówił wójt Jerzy Ulbin.

Realizacja budżetu w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, m.in. wyremontowane zostały drogi, zaadoptowano pomieszczenia użytkowe na lokale socjalne, doposażono świetlice wiejskie, poprawiona została estetyka wsi. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, zakupiony został nowy samochód służbowy dla Posterunku Policji w Dobromierzu oraz nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu.

Doceniając wkład pracy w realizację budżetu w 2016 r. wójt Jerzy Ulbin podziękował: Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, mieszkańcom i firmom współpracującym.

Radni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Jerzemu Ulbinowi. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze, a udzielone absolutorium jest wyrazem ostatecznej, pozytywnej oceny jego działalności.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group