Poniedziałek, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 1001
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Absolutorium na „TAK”

Piątek, 21 czerwca 2013, 9:17
Aktualizacja: 9:18
Autor: red.
Żarów: Absolutorium na „TAK”
Fot. użyczone
Jedenastoma głosami „za”, przy dwóch „wstrzymujących” radni Rady Miejskiej Żarowa udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wypowiedziała się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. W ostateczności na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 20 czerwca radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. – Burmistrz przy realizacji budżetu w 2012 roku kierował się przede wszystkim celowością i gospodarnością, oszczędnie wydając środki publiczne. Ponadto, gmina pozyskiwała środki zewnętrzne dla realizacji zadań służących dobru naszych mieszkańców – mówiła podczas sesji radna Urszula Ganczarek.

Dochody budżetowe za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 32.603 485, 90 złotych. Wydatki budżetowe, w tym wydatki na oświatę zamknęły się natomiast w kwocie 31.749 471, 44 złotych, co w stosunku do wydatków planowanych stanowi 86,64 %. Zobowiązania gminy na koniec 2012 roku wyniosły z kolei 1.121 789, 91 złotych. – Zobowiązania wymagalne gminy wynikają głównie z konieczności spłacania zadań, zawartych w poprzednich latach porozumieniach i umowach, wciąż rosnących wydatków w oświacie i pomocy społecznej, należności z tytułu najmu i mediów oraz braku możliwości zaciągnięcia kredytu w roku ubiegłym. Początkiem wiosny zostały spłacone już dwa kredyty, pod koniec czerwca planowane jest również spłacenie kolejnego. Stąd wskaźnik zadłużenia gminy Żarów na koniec 2012 roku wyniósł 53,25%. I gdyby nie spłacanie umów długoterminowych, na koniec ubiegłego roku wynosiłby on niespełna 40,64 % - tłumaczyła skarbnik gminy Renata Dawlewicz.

Mimo trudnej sytuacji finansowej w 2012 roku, gmina Żarów z różnych źródeł pozyskiwała kolejne środki zewnętrzne, które przeznaczane były na najważniejsze inwestycje. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa, modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie, rewitalizacja 17 budynków, budowa skateparku i budowa obiektu lekkoatletycznego przy żarowskiej Szkole Podstawowej to zadania, które swoją kontynuację będą miały także w tym roku.

Przed nami stoją kolejne wyzwania. Do takich z pewnością należy budowa basenu przyszkolnego, którą być może w następnym roku, dzięki uruchomieniu przez marszałka możliwości dofinansowania będziemy mogli zacząć realizować. Kolejne to inwestycje wiejskie, które wydatkowane są za zgodą mieszkańców naszych miejscowości w formie funduszu sołeckiego. W tym roku planujemy również dokończyć modernizację cmentarza komunalnego w Żarowie oraz remonty kolejnych dróg dojazdowych. Tym razem w miejscowościach Mrowiny, Kalno, Pożarzysko, Łażany, Wierzbna oraz w Żarowie przy ulicach Jarzębinowej, Dębowej, Akacjowej i Lipowej – wyliczał burmistrz Żarowa.

W ślad za wiejskimi inwestycjami, wykonane zostaną te, które służyć będą także mieszkańców miasta. - Podobnie, jak w roku poprzednim planujemy we współpracy z powiatem świdnickim budowę nowych chodników. A razem z żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu wykonanie „ścieżki zdrowia” przy gimnazjum w Żarowie. Kontynuacji doczekają się także miejscowości, w których postawione zostaną nowe place zabaw. Zgodnie z harmonogramem wykonywane są również prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Krukowie. Bożanów, Gołaszyce i Pyszczyn zostaną natomiast wzbogacone o nowe świetlice wiejskie. Wygospodarowywane są nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy 1 Maja w Żarowie. Kolejne wyzwania na ten rok to przede wszystkim także remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach oraz rozbudowa przedsionka świetlicy w Kalnie. Planujemy także zagospodarować miejsce przy ulicy Dworcowej w Żarowie wspólnie z żarowskimi handlowcami – podkreślał burmistrz Leszek Michalak.

Miniony rok to także doposażanie kolejnych jednostek OSP w samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt oraz nowe tereny podstrefy ekonomicznej w Żarowie. – Jak widać, wyzwań na ten i kolejny rok jest bardzo dużo. Jednak myślę, że dzięki zgodnej współpracy uda się jeszcze wiele osiągnąć. Dziś dziękuję za taką ocenę naszej wspólnej pracy – dopowiadał burmistrz Leszek Michalak.

(Magdalena Pawlik)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group