Poniedziałek, 17 stycznia
Imieniny: Antoniego, Jana
Czytających: 628
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Aglomeracja Wałbrzyska podsumowała 2014 rok

Wtorek, 13 stycznia 2015, 9:31
Aktualizacja: 9:33
Autor: red.
Region: Aglomeracja Wałbrzyska podsumowała 2014 rok
Fot. archiwum
Podsumowanie roczne Projektu nr 45/MOF/2/2013, będącego efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU NA KONIEC ROKU 2014

Obszar współpracy oraz działania podjęte w jej ramach

Projekt nr 45/MOF/2/2013, będący efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych – Lidera Projektu oraz Gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz*, Głuszyca, Jaworzyna Śląska*, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice*, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom*, Szczawno-Zdrój, Świdnica*, Świebodzice, Walim, Żarów oraz Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Miasta Świdnica, ma na celu kompleksowe przygotowanie trzech dokumentów strategicznych:

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”;
„Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dokumenty strategiczne, w skali Aglomeracji Wałbrzyskiej, są krokiem do osiągnięcia spójności wewnętrznej w trzech kierunkach:

wytypowania wachlarza działań priorytetowych dotyczących gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości, środowiska pracy i zamieszkania oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej;
ochrony środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie działań ograniczenia wysokiego stężenia tlenków węgla wynikającego z niskiej emisji na obszarze AW;
rozwiązania problemu utrudnionej dostępności komunikacyjnej oraz braku bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami.

Wszystkie planowane oraz wdrażane działania wymagają zastosowania zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych, stąd też muszą wpisywać się w strategiczne cele Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pozwoli to w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach realizowanego Projektu

Działanie 1 - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”.
Głównym przesłaniem ww. opracowania jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważącej rozwój AW z uwzględnieniem sfery ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej.
Opracowany dokument w sposób szczegółowy określił najważniejsze kierunki działań rozwojowych
w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji.
W bieżącej chwili trwają prace nad przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizacją tego działania, na podstawie zawartej w dniu 21.11.2014 r. umowy, zajmuje się firma PUH Ekoperfekt Iwona Kowalska,
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Planowany termin zakończenia prac to 30 styczeń 2015 r.

Działanie 2 - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”

W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW.
W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Działania na rzecz tworzonego dokumentu rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Wykonawca w miesiącu październiku przedstawił Liderowi Projektu wstępną wersję opracowania. W miesiącu grudniu, gminy biorące udział w realizacji tego działania, zakończyły weryfikację stworzonego projektu PGN. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest przeprowadzenie:

konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW, wykonanie analizy z konsultacji oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia prac przypada na 15 stycznia 2015 r.

Działanie 3 - „Zintegrowany Program Transportu Publicznego”

Prace nad dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego realizuje firma "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J., z siedzibą we Wrocławiu, z którą w dniu 25 sierpnia 2014 r. zawarto umowę na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pierwszym etapem prac, rozpoczętym w miesiącu wrześniu, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. W obecnej chwili gminy partnerskie prowadzą analizę przedstawionego dokumentu.
Ostatecznie opracowanie zawierało będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest:

przedstawienie wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
przeprowadzenie konsultacji społecznych wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
opracowanie analizy z konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia prac nad ww. dokumentem to 31.03.2015 r.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w działaniach projektu

Dla wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzonych dokumentów strategicznych oraz stworzenia korzystnego klimatu społecznego, zaproszono do współpracy organizacje reprezentujące interesy lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. Uwzględnienie głosu partnerów społeczno-gospodarczych ma na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania ich w sprawy lokalne, ale przede wszystkim, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeniach partnerów, wypracowanie zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji.
Uwzględniając zgłaszane przez partnerów uwagi i sugestie w odniesieniu do tworzonych dokumentów strategicznych, wypracowane zostaną wspólne koncepcje w zakresie wskazanych w projekcie działań dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Zaproszenie do udziału w pracach na rzecz realizacji działań przewidzianych projektem zostało przyjęte przez następujące organizacje pozarządowe:
1. Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kamienna Góra;
2. Dolnośląscy Pracodawcy, Szczawno-Zdrój;
3. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzych;
4. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska;
5. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Koło w Nowej Rudzie;
6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wałbrzych;
7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu;
8. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu;
9. Stowarzyszenie Bona Fide, Świebodzice;
10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, Lubawka;
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Jugowice;
12. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych, Świdnica;
13. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy;
14. Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wałbrzych;
15. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju;
16. Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - „Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 2 999 994,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT MIR na lata 2007-2013 wynosi
2 699 994,60 zł.

_______________________________________
*) - jednostki samorządu terytorialnego, które dołączyły do AW w październiku i listopadzie 2013 r., dla których Program Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest opracowywany

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group