Wtorek, 28 maja
Imieniny: Jaromira, Justyny
Czytających: 988
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Będą nowe stawki?

Sobota, 21 sierpnia 2021, 13:53
Autor: red
Świebodzice: Będą nowe stawki?
Fot. UM Świebodzice
Na sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach w dniu 25 sierpnia (środa) poddany zostanie pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualna stawka opłat za odpady zebrane selektywnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca i obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku. Obecnie po przeprowadzeniu analizy aktualnych kosztów, proponowana stawka wynosi 31,00 zł.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, jako dostosowującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zasad ich ustalania określonych ustawą oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu, który umożliwi realizację zadań własnych Gminy zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczne i uzasadnione. Zgodnie z art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów.

Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców przy jednoczesnym wzroście kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny jest nieunikniona.

W tym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza wzrost kosztów składowania odpadów w latach 2019-2021 wynoszący od 33% do nawet 105% dla poszczególnych frakcji. Należy zauważyć, że Gmina za pobraną opłatę zobowiązana jest do zapewnienia mieszkańcom pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces gospodarowania odpadami musi się równoważyć miedzy pobranymi opłatami od mieszkańców a kosztami odbioru i ich zagospodarowania. Obecna propozycja wprowadzenia regulacji kwoty stawki za odbiór odpadów nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy a jedynie jako równoważenie faktycznych kosztów. Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami, gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych do podobnego poziomu już w znacznie wcześniejszych terminach.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group