Piątek, 4 grudnia
Imieniny: Barbary, Piotra, Jana
Czytających: 641
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Budżet gminy Strzegom na rok 2014 zatwierdzony

Wiadomości: Strzegom
Niedziela, 22 grudnia 2013, 12:42
Aktualizacja: 12:43
Autor: red.
Fot. UM Strzegom
Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiana budżetu na 2013 rok, przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2014–2023, ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 r., czy też uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza to tylko nieliczne z ważnych uchwał podjętych na Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 18 grudnia.

Sesję zdominował projekt budżetu gminy Strzegom na 2014 rok. Po odczytaniu pozytywnej opinii i uzasadnienia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, wygłoszeniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jak i przedstawicieli wszystkich klubów, budżet na 2014 r. przegłosowano i zatwierdzono do realizacji przy jednym wstrzymującym się głosie.
Zatem budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 83 700 281 zł, po stronie wydatków - 87 732 964 zł. Wysokość planowanego deficytu sięga 4 032 683 zł. Planowane przychody wyniosą 9 558 200 zł, zaś rozchody - w wysokości 5 525 517 zł.

- Jest to budżet deficytowy, bo inwestycyjny - wyjaśnia burmistrz. I stwierdza: - Gdybyśmy nie realizowali tyle inwestycji, kosztów byłoby znacznie mniej, ale bez inwestycji Gmina nie będzie się rozwijać. Kwota planowana w budżecie na inwestycje kształtuje się w granicach 20 mln zł. - Przewidywane dotacje ze środków zewnętrznych, przy niektórych zadaniach inwestycyjnych sięgają nawet 85% wartości inwestycji, więc jak z nich nie skorzystać - dodaje radny Tomasz Marczak.

Priorytetem w mieście są drogi, a na wsiach świetlice. Najważniejsze inwestycje miejskie to "schetynówka", obejmująca remont ulic: Świdnickiej, Bohaterów Getta, Tomasza, Krótkiej i Ogrodowej. Wartości inwestycji, która będzie dotowana ze środków finansowych budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg, to ponad 5 mln. Nawierzchnia tych dróg zostanie wykonana z kostki granitowej, a chodniki - z kostki i płyt granitowych. Drugą ważną inwestycją będzie remont ul. Armii Krajowej i Wesołej. Gmina Strzegom znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Priorytetu 9. Miasta - RPO WD na lata 2017 - 2013, więc pozyskanie dotacji na to zadanie jest również możliwe.
Zaś we współpracy z DSDiK we Wrocławiu będzie kontynuowany remont chodnika przy drodze wojewódzkiej 374, finansowany w 50 % przez gminę Strzegom i DSDiK.

Dla podróżnych ważną będzie informacja, że przy ul. Leśnej zostanie postawiony kontener przystankowy z toaletami. To kolejny etap rozwiązywania problemu transportowego w gminie Strzegom. Tym samym utworzony zostanie system elementów transportowych - od zatoczki autobusowej przy ul. Świdnickiej i ul. Leśnej, wiaty przystankowej, aż po dworzec autobusowy przy ul. Dworcowej - w efekcie cała komunikacja na terenie gminy Strzegom zostanie uregulowana.

Na terenach wiejskich gminy Strzegom najważniejszym zadaniem 2014 r. jest remont czterech świetlic wiejskich w Rusku, Stawiskach, Olszanach i Goczałkowie. - Szkoda tylko, że dopiero w czasie mojej kadencji zaczęliśmy remontować świetlice. W roku 2010 pozostało w Urzędzie Marszałkowskim 10 mln zł, niewykorzystanych na ten cel. Inne gminy w roku 2014 będą budowały nowe świetlice. A my dopiero je remontujemy - komentuje burmistrz.
We współpracy z powiatem świdnickim będą w dalszym ciągu remontowane chodniki na terenach wiejskich. Wszystkie dotychczasowe działania związane z działalnością organizacji pozarządowych będą utrzymane. - Będziemy prowadzić m.in.świetlice środowiskowe i kontynuować konkurs "Odnów i wygraj", którego rezultaty tak pięknie ozdabiają gminę - stwierdza burmistrz.

Mieszkańców Olszan z pewnością ucieszy fakt remontu szkolnych toalet, będących od wielu lat problemem nie do rozwiązania. Niemożliwe staje się możliwe także w Jaroszowie, gdzie zostanie wyremontowana droga prowadząca do garaży, z której od wojny, jak mówią mieszkańcy, woda spływała na krajówkę. Dla najmłodszych atrakcją będzie nowy plac zabaw przy hotelach. W Goczałkowie zostanie zakończona wielka inwestycja, jaką jest budowa pierwszej sali gimnastycznej w gminie Strzegom. Także wiele zadań drobnych będzie wykonanych w przyszłym roku jak np. budowa dalszego ciągu alejek cmentarnych przy ul. Olszowej z kostki, odzyskanej z remontowanych dróg i chodników.

Ważnym punktem w porządku obrad było jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Andrzeja Gregorczyka w związku z wygaśnięciem jego mandatu. Uprawniony kandydat do objęcia mandatu radnego Jerzy Majewski złożył pisemne oświadczenie, że przyjmuje przysługujący mu mandat i posiada prawo wybieralności. Po uroczystym ślubowaniu nowym radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu został Jerzy Majewski, który w poprzednich wyborach uzyskał kolejną największą ilość głosów w okręgu wyborczym Nr 1, lista 23, KWW Strzegomska Inicjatywa Samorządowa. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn złożył gratulacje nowemu radnemu i wyraził nadzieję na dobrą współpracę.

Radny Jerzy Majewski w swoim wystąpieniu, dość krytycznie ocenił 300 dni oczekiwania na swoje powołanie. -Radni długo i uparcie odmawiali przyjęcia rezygnacji Andrzeja Gregorczyka tak, abym nie mógł zasiąść w tej radzie. Zachowanie radnych, którzy brali udział w tej farsie było w sprzeczności z wartościami, do których radni zobowiązali się podczas ślubowania. Długo zastanawiałem się dlaczego potraktowano mnie w tak perfidny sposób godzący w zasady demokracji i co zrobiłem panu przewodniczącemu oraz wspierającym go radnym, że tak długo blokowali moje wejście do rady - zaznaczył.

Powyższą wypowiedź zripostowała radna Marta Zięba stwierdzając, że jest to obraza radnych. - Zostaliśmy dzisiaj obrażeni - powiedziała kategorycznie - Nikt na temat pana osoby i pana wejścia do Rady Miejskiej wcześniej ani nie głosował, ani nie dyskutował. I dodała: - Nikt z radnych nie występował przeciwko panu.
Należy wyjaśnić, że Jerzy Majewski złożył oświadczenie o przyjęciu mandatu w dn. 16 grudnia br.

W toku obrad radni podjęli także uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy, określili ilość placówek sprzedaży alkoholu, uchwalili wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zaakceptowali przystąpienie gminy Strzegom do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz podjęcie współdziałania gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(Grażyna Kuczer)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group