Czwartek, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 964
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Budżet gminy Strzegom na rok 2014 zatwierdzony

Niedziela, 22 grudnia 2013, 12:42
Aktualizacja: 12:43
Autor: red.
Strzegom: Budżet gminy Strzegom na rok 2014 zatwierdzony
Fot. UM Strzegom
Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiana budżetu na 2013 rok, przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2014–2023, ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 r., czy też uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza to tylko nieliczne z ważnych uchwał podjętych na Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 18 grudnia.

Sesję zdominował projekt budżetu gminy Strzegom na 2014 rok. Po odczytaniu pozytywnej opinii i uzasadnienia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, wygłoszeniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jak i przedstawicieli wszystkich klubów, budżet na 2014 r. przegłosowano i zatwierdzono do realizacji przy jednym wstrzymującym się głosie.
Zatem budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 83 700 281 zł, po stronie wydatków - 87 732 964 zł. Wysokość planowanego deficytu sięga 4 032 683 zł. Planowane przychody wyniosą 9 558 200 zł, zaś rozchody - w wysokości 5 525 517 zł.

- Jest to budżet deficytowy, bo inwestycyjny - wyjaśnia burmistrz. I stwierdza: - Gdybyśmy nie realizowali tyle inwestycji, kosztów byłoby znacznie mniej, ale bez inwestycji Gmina nie będzie się rozwijać. Kwota planowana w budżecie na inwestycje kształtuje się w granicach 20 mln zł. - Przewidywane dotacje ze środków zewnętrznych, przy niektórych zadaniach inwestycyjnych sięgają nawet 85% wartości inwestycji, więc jak z nich nie skorzystać - dodaje radny Tomasz Marczak.

Priorytetem w mieście są drogi, a na wsiach świetlice. Najważniejsze inwestycje miejskie to "schetynówka", obejmująca remont ulic: Świdnickiej, Bohaterów Getta, Tomasza, Krótkiej i Ogrodowej. Wartości inwestycji, która będzie dotowana ze środków finansowych budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg, to ponad 5 mln. Nawierzchnia tych dróg zostanie wykonana z kostki granitowej, a chodniki - z kostki i płyt granitowych. Drugą ważną inwestycją będzie remont ul. Armii Krajowej i Wesołej. Gmina Strzegom znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Priorytetu 9. Miasta - RPO WD na lata 2017 - 2013, więc pozyskanie dotacji na to zadanie jest również możliwe.
Zaś we współpracy z DSDiK we Wrocławiu będzie kontynuowany remont chodnika przy drodze wojewódzkiej 374, finansowany w 50 % przez gminę Strzegom i DSDiK.

Dla podróżnych ważną będzie informacja, że przy ul. Leśnej zostanie postawiony kontener przystankowy z toaletami. To kolejny etap rozwiązywania problemu transportowego w gminie Strzegom. Tym samym utworzony zostanie system elementów transportowych - od zatoczki autobusowej przy ul. Świdnickiej i ul. Leśnej, wiaty przystankowej, aż po dworzec autobusowy przy ul. Dworcowej - w efekcie cała komunikacja na terenie gminy Strzegom zostanie uregulowana.

Na terenach wiejskich gminy Strzegom najważniejszym zadaniem 2014 r. jest remont czterech świetlic wiejskich w Rusku, Stawiskach, Olszanach i Goczałkowie. - Szkoda tylko, że dopiero w czasie mojej kadencji zaczęliśmy remontować świetlice. W roku 2010 pozostało w Urzędzie Marszałkowskim 10 mln zł, niewykorzystanych na ten cel. Inne gminy w roku 2014 będą budowały nowe świetlice. A my dopiero je remontujemy - komentuje burmistrz.
We współpracy z powiatem świdnickim będą w dalszym ciągu remontowane chodniki na terenach wiejskich. Wszystkie dotychczasowe działania związane z działalnością organizacji pozarządowych będą utrzymane. - Będziemy prowadzić m.in.świetlice środowiskowe i kontynuować konkurs "Odnów i wygraj", którego rezultaty tak pięknie ozdabiają gminę - stwierdza burmistrz.

Mieszkańców Olszan z pewnością ucieszy fakt remontu szkolnych toalet, będących od wielu lat problemem nie do rozwiązania. Niemożliwe staje się możliwe także w Jaroszowie, gdzie zostanie wyremontowana droga prowadząca do garaży, z której od wojny, jak mówią mieszkańcy, woda spływała na krajówkę. Dla najmłodszych atrakcją będzie nowy plac zabaw przy hotelach. W Goczałkowie zostanie zakończona wielka inwestycja, jaką jest budowa pierwszej sali gimnastycznej w gminie Strzegom. Także wiele zadań drobnych będzie wykonanych w przyszłym roku jak np. budowa dalszego ciągu alejek cmentarnych przy ul. Olszowej z kostki, odzyskanej z remontowanych dróg i chodników.

Ważnym punktem w porządku obrad było jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Andrzeja Gregorczyka w związku z wygaśnięciem jego mandatu. Uprawniony kandydat do objęcia mandatu radnego Jerzy Majewski złożył pisemne oświadczenie, że przyjmuje przysługujący mu mandat i posiada prawo wybieralności. Po uroczystym ślubowaniu nowym radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu został Jerzy Majewski, który w poprzednich wyborach uzyskał kolejną największą ilość głosów w okręgu wyborczym Nr 1, lista 23, KWW Strzegomska Inicjatywa Samorządowa. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn złożył gratulacje nowemu radnemu i wyraził nadzieję na dobrą współpracę.

Radny Jerzy Majewski w swoim wystąpieniu, dość krytycznie ocenił 300 dni oczekiwania na swoje powołanie. -Radni długo i uparcie odmawiali przyjęcia rezygnacji Andrzeja Gregorczyka tak, abym nie mógł zasiąść w tej radzie. Zachowanie radnych, którzy brali udział w tej farsie było w sprzeczności z wartościami, do których radni zobowiązali się podczas ślubowania. Długo zastanawiałem się dlaczego potraktowano mnie w tak perfidny sposób godzący w zasady demokracji i co zrobiłem panu przewodniczącemu oraz wspierającym go radnym, że tak długo blokowali moje wejście do rady - zaznaczył.

Powyższą wypowiedź zripostowała radna Marta Zięba stwierdzając, że jest to obraza radnych. - Zostaliśmy dzisiaj obrażeni - powiedziała kategorycznie - Nikt na temat pana osoby i pana wejścia do Rady Miejskiej wcześniej ani nie głosował, ani nie dyskutował. I dodała: - Nikt z radnych nie występował przeciwko panu.
Należy wyjaśnić, że Jerzy Majewski złożył oświadczenie o przyjęciu mandatu w dn. 16 grudnia br.

W toku obrad radni podjęli także uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy, określili ilość placówek sprzedaży alkoholu, uchwalili wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zaakceptowali przystąpienie gminy Strzegom do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz podjęcie współdziałania gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(Grażyna Kuczer)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group